Lajme

Shpallje publike deri te personat e pa punë të evidentuar, për kyçje në Programin – Punë e Dobishme Komunale

Në bazë të Kontratës për bashkëpunim ndërmjet Agjencionit për punësim të RMV (APRMV), Programi për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe Komunës së Strugës, Plani operativ për programe aktive dhe masa për punësim dhe shërbime të tregut të punës për vitin 2019, i miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore, Programi Punë e […]

Lexo lajmet tjera