izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
buy Google reviews
bedava bahis

Lajme

SHPALLJE

Komuna e Strugës  në kuadër të kërkesës, “Struga – destinacioni juaj turistik” përgaditi Listë për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin “Struga – destinacioni juaj turistik” me qëllim që në kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale ndaj ambientit jetësor të aktiviteteve të projektit për për rikonstruksion dhe zgjërim të trotuarëve […]

THIRRJE PUBLIKE për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 74 paragrafi 3 nga Statuti i Komunës së Strugës (“Informatori zyrtar i Komunës së Strugës” nr.17/02, 30/03 ), kurse në lidhje me nenin 6 të Vendimit për përcaktimin e procedurës për ndarjen e […]

Lexo lajmet tjera