Lajme

Vazhdojnë angazhimet për thithjen e investimeve të huaja në Strugë

Kryetari i Komunës së Strugës në cilësin e ish ministrit për Investime të Huaja z. Ramiz Merko, bashkë me kabinetin ministror, të cilët në mungesë të postit të ministrit për Investime të huaja, kanë vazhduar me angazhime të projekteve për thithjen e investimeve në vend. Sot kabineti i ish ministrit është takuar për të finalizuar […]

NJOFTIM PËR KORRIGJIM TË DATËS SË HAPJES SË OFERTAVE

PROJEKTI PËR PËRMISIMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE – MSIP  GRANTE INVESTIMESH TË IPA-s MSIP-IPA-NCB-078-18   NJOFTIM PËR KORRIGJIM TË DATËS SË HAPJES SË OFERTAVE Në lidhje realizimin e furnizimit publik për Kontratën për Ndërtim të rrjetit të kanalizimit në Komunën e Strugës – Nëdrtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Frëngovë, i cili do të realizohet […]

Lexo lajmet tjera