Lajme

SHPALLJE PUBLIKE – Punë e Dobishme Komunale

S H P A L L J E     P U B L I K E deri te personat e pa punë të evidentuar, për kyçje në Programin – Punë e Dobishme Komunale Thirren të gjithë të evidentuarit e pa punë, të cilët janë të interesuar të kyçen në Programin – Punë e dobishme komunale, projekti […]

Takim pune

Dje në hapësirat e komunës të Strugës u zhvillua takim midis kryetarit të Komunës të Strugës , ministrit për investime të huaja z. Bardhyl Dauti dhe kryetarit të Odes Ekonomike e Maqedonisë Veri – Perëndimore z. Nebi Hoxha bashkë me disa anëtarë të tjerë të OEMVP-së , ku u diskutua mbi gjetjen e zgjidhjeve efikase […]

Takim pune me Lobin e femrave në Maqedoni

Në korrnizë të projektit “Çështjet dhe politikat gjinore si motiv që qytetarët të jenë të përfshirë në krijimin e politikave lokale” që e realizon Lobi i femrave të Maqedonisë, përkrahur nga CIVICA Mobilitas, janë parashikuar një sërë aktivitetesh në tetë komuna dhe atë Karposhit, Kumanovës, Tearcës, Manastirit, Velesit, Strumicës, Strugës dhe Çeshinë-Obleshevës. Sot në ambientet […]

Lexo lajmet tjera