Lajme

THIRRJE PUBLIKE

Deri tek  kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual themeluar nga Komuna e Strugës, nga sfera e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitjen  e kërkesave të arritura dhe papaguara. Ftohen kreditorët e Komunës së Strugës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual  themeluar nga sfera e arsimit,  mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve […]

Vizitë nga antarët e “Aqua”

Sot Komunën e Strugës e vizituan anëtarë të Forumit të edukimit rinor dhe shoqatës për zhvillim dhe aktivizëm “Akua”. Anëtarët e klubit mësojmë drejt, të cilët në programin e tyre mësojnë për vetëqeverisje lokale patën mundësinë të diskutojnë me Kryetarin e Komunës për mënyrën e punës dhe funksionimin e vetëqeverisjes lokale, por edhe për problemet […]

Lexo lajmet tjera