izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

A K T V E N D I M   Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                                         

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 41 ( dyzetë e një ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 30.05.2020 (Të Shtunën), me fillim në ora 15,oo,. Nëpermjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbali  i seanceës së 40 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Statuti i NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Plani vjetor për punësime në NP Ujesjelles dhe Kanalizim Strugë për vitin 2020.
 3. Plotesimi i planit vjetor për punësime në NP Komunalno Strugë, për vitin 2020.
 4. Raporti për punën e Sektorit për mbikqyrje inspektoriale në Komunën e Strugës, për vitin 2019.
 5. Propozim Vendim për dhënien në përdorim të objektit me interes public me rëndësi locale – fushë sporti për klub professional sportiv që luan futboll në ligen e parë

 

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,  ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 41-të

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 40 ( dyzetë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                            A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 40 ( dyzetë )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 40 ( dyzetë ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.04.2020, (E enjte) me fillim në ora 10,oo, – Përmes lidhjes video – telefonike online.

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

 

– Procesverbal nga seanca e 39-të e Këshillit të komunës së Strugës,

 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2019,
 2. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e Mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës për vitin 2019,
 3. Raport për realizimin e Programit për realizimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës për vitin 2019,
 4. Kalendari buxhetor për komunën e Strugës për vitin 2021.
 5. Vendim për përcaktimin e lartësisë së kompensimit të Komisionit për urbanizam.
 6. Iniciativë nga Komuna e Strugës për ndryshim të PDU për pjesë nga NJU – 11 bllok 2.
 7. Iniciativë për përpunimin e PDLU me dedikim G2 – Industri e lehtë në pjesë nga pk. 2989/3, 2829/27, 2829/26, 2829/28 dhe pjesë nga 2830/1 KK – Strugë vq. Popovo Bllato – Komuna e Strugës, parashtruar nga Mersim Pollozhani, Shpëtim Pollozhani, Bashkim Pollozhani, Gëzime Qoku dhe Shukri Dudushi.
KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËSKryetar,

ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 40-të

Mbledhje mes shefit te kabinetit z. Dashmir Nasufi dhe Kryeshefit të NPB-së z. Dritan Ajro

Sot në hapësirat e Komunës së Strugës u mbajt mbledhje mes shefit të kabinetit të kryetarit të Komunës së Strugës z.Dashmir Nasufi dhe Kryeshefit të Njësisë për Punë të Brendshme Strugë z. Dritan Ajro, ku u diskutua mbi masat e deritanishme për regjimin e posaçëm për lëvizje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjegjësisht ndalesës së lëvizjes gjatë orës policore. Kryeshefi i NPB-së z.Ajro, njoftoi se deri tani masat janë respektuar, qytetarët janë treguar të ndërgjegjshëm dhe se duhet të vazhdojnë ti ndjekin masat, me qëllim që kjo situatë të përfundojë sa më shpejtë.

Në mbledhje u sollën këto konkluzione:

1. Të gjithë operatorët ekonomikë ( marketet, restorantet apo të tjerë) të cilët do të kryejnë dërgesa të ushqimeve dhe kanë nevojë për leje për lëvizje gjatë ndalesës për lëvizje, nga e premtja deri të martën (17-21 Prill), të parashtrojnë kërkesë në Komunë më së vonti deri më ora 10:00 të datës 16.04.2020.

2. Të gjithë bujqit, fermerët dhe puntorët e ndërtimtarisë që kanë nevojë të kryejnë aktivitet e tyre gjatë ndalesës për lëvizje të paraqiten në Komunën e Strugës ose NJPB, me qëllim që të evidentohen.

3. Personat me pengesa mund të lëvizin dhe dalin jashtë prej orës 11:00 deri në orën 13:00, të shtunën dhe të dielën, me shoqërues ndërsa gjatë ditëve të punës prej orës 19:00 deri në orën 20:00. Këto persona nuk kanë nevojë për leje, por duhet të mbajnë me vete dokument ose vërtetim i cili dëshmon gjendjen e tyre.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Noftim

Në mbledhjen e sotshme të Shtabit komunal lidhur me situatën e deritanishme shkaktuar nga COVID -19, për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqënien qytetarëve të Komunës së Strugës, u sollën këto:

К O N K L U Z I O N E

1. Të njoftohen të gjithë marketet dhe restoranet në territorin e Komunës së Strugës, se do të mund të bëjnë dërgesa të produkteve për nevoja urgjente gjatë kohës së ndalesës për lëvizje gjatë fundjavës (Festën e Pashkëve Ortodokse). Të njëjtët patjetër duhet të dërgojnë kërkesë deri tek trupi Operativ i Komunës së Strugës, në sportel në hapësirat e komunës së Strugës më së voni deri më datë 15.04.200 (E mërkurë) deri në orën 09:00. Do të lejohet qarkullim i më së shumti 5 (pesë) personave të punësuar (dërgues) prej një marketi, restoranti të cilët duhet të kenë pajisje adekuate mbrojtëse. Marketet dhe restoranet që do të mund të punojnë, do të shpallen ne ueb faqen e Komunës së Strugës.

2. Të vazhdohet me dezinfektim të hapësirave publike (rrugë, trotuare, brigje dhe hapësirave të tjera publike ku ka lëvizje të qytetarëve) si në qytet ashtu edhe në vendbanimet e tjera në territorin e Komunës së Strugës.

3. Të vazhdohet të respektohen masat dhe rekomandimet e Qeverisë dhe Ministrisës së Shëndetësisë siç janë respektuar deri më sot.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Njoftim

Në seancën e 36-të të Qeverisës së Republikës së Maqedonisë e cila u mbajt më datë 07.04.2020 ( e martë) u morrën disa vendime në lidhje me orën policore gjatë fundjavës.

• Qeveria e ngarkoi Ministrinë e Shëndetësisë menjëherë të përgatisë plan të punës dhe organizimit të të gjithë institucioneve shëndetësore publike dhe private, si dhe të gjithë farmacive në komunat në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

• Në përputhje me këtë vendim, Qeveria i ngarkoi Shtabet komunale të krizës të përcaktojnë operator/ë ekonomik – market/e ku do të sigurohen vetëm produktet themelore ushqimore, në përputhje me kërkesat primare të qytetarëve gjatë kohës së ndalimit të lëvizjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, kurse operatorët ekonomik që janë të regjistruar të kryejnë dërgim të ushqimit nëpërmjet onlajn porosive, në mënyrë të papenguar ta kryejnë punën e tyre gjatë ditëve të fundjavës të shtunën dhe të dielën.

• Operatorët ekonomik që kanë kapacitete prodhuese ta përshtatin orarin e tyre të punës në përputhje me ndalesat për lëvizje në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pa pengesa ta organizojnë procesin e punës.

Për këtë qëllim, Shtabi i Krizës së Komunës së Strugës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme do ta organizojë lëvizjen e personave vullnetarë që i dërgojnë produktet e nevojshme deri te shtëpitë e qytetarëve.

Të gjithë operatorët ekonomik/ marketet/ duhet të parashtrojnë kërkesë në Komunë, për të marrë leje për lëzije gjatë orës policore në fundjavë.
Formularin e kërkesës mund ta gjeni në sportel, nesër, nga ora 8:30 deri në ora 13:00

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Bujar Osmani në vizitë në Strugë dhe në f.Labunisht

Zv. kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut i angazhuar për çështje Evropiane, Bujar Osmani sot në rolin e Koordinatorit të shtabeve të vetëqeverisjes lokale të qytetit të Shkupit së bashku me zv. ministrin e Shëndetësisë z.Armend Arsllani, drejtorin e Komisionit për Sëmundje Ngjitëse vizitoi Spitalin e Përgjithshëm të Strugës ku mbajti takim me disa nga përfaqësuesit e Këshillit Koordinativ të Komunës së Strugës, gjegjësisht drejtorin e Spitalit z. Muhamed Asani dhe shefin e kabinetit të Komunës së Strugës, z. Dashmir Nasufi.

Në takim u diskutua situata e deritanishme shkaktuar nga COVID 19, rastet e reja, rritja e numrit të rasteve, masat e ndërmarrura dhe masat e reja që do të vijojnë në ditët në vazhdim.

Zv. kryeministri Osmani për mediat u shpreh se bazuar në situatën e deritanishme, Qeveria në seancën e sotshme vendosi masa të reja për sa i përket lëvizjes së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut mbrenda javës dhe gjatë fundjavës, dhe porositi se edhe pse situata është nën kontroll, tani është koha të tregohemi edhe më të vëmendshëm dhe ti respektojmë rekomandimet për distancë sociale dhe higjienë personale.

Drejtori për Sëmundje Ngjitëse Dr. Zharko Karaxhoski tha se masa për orën policore vlen për gjithë territorin e RMV-së dhe se nuk ka ndonjë masë të veçantë restriktive për f.Labunishtë deri më tani.

Ndërkaq zv.ministri i Shëndetësisë Armend Arsllani tha se masat merren në bazë të shqyrtimeve të epidemiologëve të cilët janë vazhdimisht në teren dhe theksoi se duhet patur kujdes meqënëse luftojmë me armik të panjohur dhe se për të evituar rritjen e numrit të rasteve duhet ndërgjegjësuar dhe duhet marrë me seriozitet rekomandimet.

Pas mbledhjes në SP Strugë, zv. kryeministri Osmani sëbashku me përfaqësuesit e Këshillit Koordinativ të Komunës së Strugës vazhduan në f.Labunishtë ku u takuan me bashkësinë lokale të Labunishtës për të diskutuar situatën dhe për ti informuar për masat e reja që merren në bazë të mendimeve të epidemiologëve. Zv.kryeministri apeloi që të ketë komunikim mes shtabit lokal dhe popullatës që të mos ketë panik por kujdes dhe respektim të rekomandimeve.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Njoftim

Të nderuar qytetarë të Komunës së Strugës,

Kryetari i Komunës së Strugës z.Ramis Merko së bashku me Këshillin Koordinues në takimin e sotshëm diskutuan mbi vështirësitë ekonomike që ka shkaktuar COVID 19 dhe duke marrë parasysh se shumë familje janë në izolim ose në pamundësi për të fituar të ardhura, vendosën të ndihmojnë familjet në nevojë duke u siguruar ndihma sociale gjegjësisht pako ushqimore. Disa nga bizneset lokale iu bashkangjitën iniciativës të Kryetarit dhe u treguan të gatshëm të ndihmojnë.

Të gjithë qytetarët që kanë nevojë, kontaktoni drejtorin e NP Ujësjellësi dhe Kanalizime Strugë, Jeton Shaqirin, në numrin 078 500 151.

Së bashku do t’ia dalim.

#rrinështëpi #shpëtonjëjetë

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Lajm i shumëpritur për fillimin e negociatave me Bashkimi Evropian

Të nderuar qytetarë,

Në këto ditë të vështira, dua të ndaj me ju gëzimin mbi lajmin e shumëpritur për fillimin e negociatave me Bashkimi Evropian. Sot jemi më afër se kurrë pranë të ardhmes të shumëdëshiruar, pranë realizimit të synimeve dhe ëndrrave për të cilat kemi punuar kaq vite.

Shpresoj që shumë shpejtë të gëzojmë lajme edhe më të mira.

Zoti ju ruajt ju dhe familjet e juaja.

Me respekt,
Kryetari I Komunës së Strugës
Dr.Ramis Merko

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 39 (tridhjetë e nëntë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

        Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 39 (tridhjetë e nëntë )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 39 (tridhjetë e nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 13.03.2020, (E premte) me fillim në ora 13:oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

 

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

1. Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019.

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 39-të

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son