F T E S Ë

Komuna e Strugës në bashkëpunim me Global Consulting & Development Associates LLC – Republika e Kosovës, Ju fton të merrni pjesë në takimin midis bizneseve nga Struga dhe Kosova që do të mbahet në datë 26 Prill 2018 ( E enjte), në ora 10:30 në Hotel “MIRAGE” – Strugë.

Ju faleminderit.

Me respekt,

Komuna e Strugës dhe

Global Consulting & Development Associates LLC

Komunikatë për media

Komuna e Strugës njofton qytetarët e Strugës në lidhje me ngjarjen e ditës së sotme se akuzat e Aleances te Shqipetarve jane te pabaza.

Komuna e Struges para 15 viteve ka realizuar marrëveshje me Partin Demokratike Shqiptare (PDSH) për shfrytëzimin e ambienteve apo zyrave të komunës nga ana e PDSH-së.

Kryetari i komunës së Strugës, bashkë me përfaqësues të PDSH-së, kanë realizuar marrëveshje të re për rikthimin e hapësirave të njëjta po në shfrytëzim të administratës komunale, meqënëse të njëjtat janë pjese e komunes.

Shtojce

Njoftim

Komuna e Strugës njofton të gjithë qytetarët se nga dita e nesërme 23.04.2018 (E hënë), do të nisin punimet për shëtitoren e re.
Për shkak të efikasitetit dhe të shmangies të cfardolloj pengese në zhvillimin e komunikacionit. Ju lusim që të shmangni lëvizjen e automjeteve në këtë zonë për mosbllokimin e trafikut. Makinat e parkuara të largohen nga zona e parkimit për të shmangur dëmet eventuale të automjeteve.
Kjo do të zgjas deri në përfundim të punimeve për shëtitoren e re.
Ju lusim për mirëkuptim dhe bashkëpunim.

Sinqerisht,
Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Vazhdojnë angazhimet për thithjen e investimeve të huaja në Strugë

Kryetari i Komunës së Strugës në cilësin e ish ministrit për Investime të Huaja z. Ramiz Merko, bashkë me kabinetin ministror, të cilët në mungesë të postit të ministrit për Investime të huaja, kanë vazhduar me angazhime të projekteve për thithjen e investimeve në vend.
Sot kabineti i ish ministrit është takuar për të finalizuar një ndër investimet kryesore shqiptare në komunën e Strugës, flitet për Investim kapital në Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale të Strugës.
Kompania Eurodent në krye me investitorin shqiptar nga Veleshta e Strugës z. Muamer Reçi i cili ka qenë i angarzhuar një kohë të gjatë si shkenctar kërkimor në SHBA në kompanin më të suksesshme në tregun botëror, Colgate – Palmolive.
Siç informojnë nga kabineti ministror, ndërtimi i fabrikës do të fillojë në tremujorin e dytë të këtij viti në rajonin e Strugës, gjegjësisht Zonën Zhvillimore Teknologjike Industriale në rajonin e Strugës. Në tremujorin e parë të këtij viti, është finalizuar plan programi dhe procedurat juridike, ku ky investim do të kapë një vlerë 4 deri 5 milion euro, dhe parashihet të hapen 75 deri 150 vende të reja të punës në të cilën 95 % të punësimeve do të jenë femra. Fabrika do të jetë një qendër e prodhimit dhe e shitjes së produkteve higjienike personale (pastë dhëmbësh, shampo, sapun i lëngshëm) e licencuar nga brendi Colgate-Palmolive dhe kozmetikës, ku do të posedoj laborator modern dhe të avancuar në kërkim të zhvillimit të produkteve kozmetike.
Ky investim është i iniciuar nga Kryetari i Komunës së Strugës z. Ramiz Merko në kohën e postit ministror për Investimeve të Huaja në bashkëpunim me zv. Drejtorin e Drejtorisë së Zonave Tekonologjike Zhvillimore Industriale z. Asip Useini.

NJOFTIM PËR KORRIGJIM TË DATËS SË HAPJES SË OFERTAVE

PROJEKTI PËR PËRMISIMIN E SHËRBIMEVE KOMUNALE – MSIP
 GRANTE INVESTIMESH TË IPA-s
MSIP-IPA-NCB-078-18

 

NJOFTIM PËR KORRIGJIM TË DATËS SË HAPJES SË OFERTAVE

Në lidhje realizimin e furnizimit publik për Kontratën për Ndërtim të rrjetit të kanalizimit në Komunën e Strugës – Nëdrtimi i rrjetit të kanalizimit në fshatin Frëngovë, i cili do të realizohet me mjetetet Komisioni Evropian në kuadër të IPA fondit për investime rurale të Komisionit Evropian për rikonstruksion dhe zhvillim për Projektin për përmisimin e shërbimeve komunale (MSIP), Komuna e Strugës i njofton ofertuesit e interesuar se ofertat duhet të dorëzohen në adresë të Komunës së Strugës deri në ora 12:00, në datë 23.04.2018. Dorëzimi elektronik i ofertave nuk lejohet. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen fizikisht në prani të ofertuesve, që do të zgjedhin të jenë prezent personalisht në ora 12:00, datë 23.04.2018.

 

Me respekt,

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,

Dr. Ramis Merko

Njoftim

Të nderuar,

Ju njoftojmë se në territorin e komunës së Strugës, bëhet uzurpim i vazhdueshëm i sipërfaqeve publike, ndërtimi I objekteve paleje, vendosja e garazheve, barakave e të ngjajshme në sipërfaqe të gjelbërta, trotuare, në oborret e ndërtesave pa miratimin e organeve kompetente.

Njoftohen të gjithë banorët e ndërtimeve të tilla pa leje, gjegjësisht uzurpimin e pronës publike me vendosjen e objekteve si garazhe, barake dhe sende të tjera të luajtshme e të pa luajtshme, vullnetarisht ti paraqesin dhe të bëjnë kërkesë në organet kompetente të komunës së Strugës.

Komuna e Strugës, kërkon edhe më tej bashkëpunimin e qytetarëve të saj për paraqitjen e të gjithë rasteve të tilla dhe ndërgjegjësimin e tyre.

Të gjitha rastet e tilla mund ti paraqisni në info@struga.gov.mk si dhe në numrin e telefonit 046/781-223.

Njoftim

Sipas Programit për vendosjen e pajisjeve urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2018 nr.08-753/10 nga data 27.02.2018 si shfytëzues të sipërfaqeve publike ju njoftojmë se është e nevojshme të paktën deri në 15.04.2018 të sillni kërkesë për shfytëzimin e sipërfaqes publike. (more…)

NJTZ (Njësia Territoriale Zjarrfikëse)-Strugë mori donacion

Sot NJTZ (Njësia Territoriale Zjarrfikëse) – Strugë mori donacion me participim të komunës së Strugës.
Kamioni për zjarrfikësit financohet nga komuna, kurse të gjitha paisjet tjera janë donacion nga  “Skarfur” nga Zvicra, me të cilën komuna ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi.
Kjo pajisje do të kontribuojë në funksionimin më efektiv të punës së njësisë zjarrfikëse dhe në përmirësimin e efikasitetit të saj në terren. Komuna e Strugës përforcon kapacitetet e njësisë së zjarrfikësve në mënyrë që të rrisë sigurinë e qytetarëve dhe shërbim më të mirë për ta.
Komuna e Strugës gjithmonë kujdeset për qytetarët e saj dhe është vazhdimisht në shërbim të tyre.

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së tetë të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së tetë të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 8 (tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 16.04.2018,     (E hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S (more…)

Njoftim

Në pajtim me shkresën e pranuar nga Drejtoria  për mbrojtje dhe shpëtim – Njësia rajonale për mbrojtje dhe shpëtim – Strugë, dhe prognozën meterologjike me të cilën njoftohen se pritet  rritje të madhe të derdhjes së ujit në  derdhjen e ujit në teritorrin e lumit Drini Zi dhe rritje të nivelit në liqenin akumullues Glloboçicë.
Për atë shkak pritet  që vërshimi i ujit nëpërmjet pusetës së digës dhe lëshimit të ujit në shtratin e vjetër të lumit Drini Zi, përtej digës, me çka pritet  përmbytje në Rrugën regjionale Strugë – Dibër, përtej digës ku në pjesën më të ulët të rrugës (para f.Llukovë) pritet lartësi e nivelit të ujit të arrijë rreth 1 metër. Vërshimet më të mëdha të ujit pritet të jenë në orët e mbrëmjes më 31.03.2018 dhe të zgjasin  deri në orët e pasditës më 01.04.2018 kur pritet  stabilizim të caktuar të rrjedhës së  ujit.
Për atë shkak i rekomandohet qytetarëve, në datat e lartëpërmendura, të mos udhëtojnë në rrugën regjionale Strugë – Dibër, përtej digës Glloboçicë.
Për shkak të rreshjeve të pritura të shiut të cilët do të përcillen me erë të fuqishme jugore me shpejtësi prej 80km/h rekomandohen pronarët e objekteve në pjesën e Liqenit të Ohrit të ndërmarrin masa dhe aktivitete për mbrojtje nga vërshimet.

Komuna e Strugës.