NP Komunale-Strugë

NP Komunale-Strugë në bashkëpunim me Komunën e Strugës, në periudhën e kaluar dhe atë duke filluar nga data 25.06.2018,zbatoi aksionin për pastrimin e deponive të egra në territorin e Komunës.Përkrah mbeturinave komunale nga deponitë e egra u ngritën edhe mbetje nga mobilje të vjetra,mbeturina ndërtimore,degë të thata dhe tallash druri.Në këtë aksion ishin ngritur gjithsej 20 metër kub mbeturina.
Aksioni për ngritjen e mbeturinave nga deponitë e egra do të vazhdojë edhe më tej me të njëjtën dinamikë.

 

NP Komunale

Struga nikoqire e Simpoziumit të 2-të ndërkombëtar të artit “Struga 2018”

Përfaqësuesit e Komunës së Strugës të udhëhequr nga shefi i kabinetit Dr. Dashmir Nasufi dhe Kryetari i Këshillit z.Resul Kaba morën pjesë ne ekspozitën ndërkombëtare të artit “Struga 2018”, ku me veprat e tyre u prezentuan artistë nga shumë vende të botës.
Me këtë rast Komunës iu ndau një certifikatë mirnjohjeje për suportin e dhënë.
Njëherit përfaqësuesit e Komunës së Strugës garantuan që nuk do të reshtin së mbështeturi artin dhe artistët edhe në të ardhmen.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Komuna e Strugës vazhdon aksionin për lirimin e hapsirave të uzurpuara

Sot pas ndërhyrjes së inspektoriatit ndërtimor në rrugën Marshall Tito pran tregut të gjelbërt është larguar objekti pa leje i cila ka penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve.

Gjithashtu sot është larguar dhe një objekt i ashtuquajtur LAVAZH në rrugën JNA i cili ka qënë i vendosur kundër ligjit.

Aksioni sot ka përfunduar me largimin e një pjese të lokalit Vanila Plazha në afërsi të stadiumit të qytetit buz Liqenit.

Aksioni do të vazhdonjë edhe në ditët në vazhdim.

Reforma të reja në NPN “Proaqua”-Strugë.

Reforma të reja në NPN “Proaqua”-Strugë. Të mbështesim iniciativën e shkyçjes nga rrjeti
Drejtori i ri z. Jeton Shaqiri sjell vendim për shkyçje nga rrjeti të gjithë ata të cilët nuk kanë shlyer detyrimet ndaj ndërmarrjes.
Sot e Hënë 11 Qershor NPN Proaqua – Strugë filloj aktivitetin e saj i cili ka dhënë efekt dhe është përshëndetur nga qytetarët. Në ditën e sotme aktiviteti u përqëndrua tek bizneset, po i njëjti do vazhdoj nesër edhe tek personat fizik. Ky aktivitet do vazhdoj edhe në ditët në vijim derisa sa të shkyçen të gjith keqpërdoruesit.

Kjo punë do të bëhet transparente dhe qytetarët strugan do të marrin informata për të gjithë zhvillimet e realizuara. Falenderojm të gjithë ata të cilët bashkëpunuan në këtë proces.
Aksioni vazhdon.

 

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

     E konvokoj mbledhjen e 10 (dhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.06.2018,   (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S (more…)

Kryetari i komunës së Strugës, z. Ramis Merko uron klubin e hendbollit RK Struga

Kryetari i komunës së Strugës, z. Ramis Merko uron klubin e hendbollit RK Struga për kualifikimin në Super League. Me një fitore prej 32-24, RK Struga siguroi vendin në elitën e shoqërisë së hendbollit për sezonin e ardhshëm konkurues, i cili pas një ndërprerje prej 15 viteve kthehet në Super League. Me këtë rast kryetari Merko i uron ata për suksesin e arritur duke potencuar se komuna e Strugës ndihet e nderuar me suksesin e këtij klubi dhe shton se edhe në të ardhmen do të vazhdoj të përkrah jo vetëm këtë klub por edhe klubet e tjera me qëllim që ato të kenë suksese në disiplinat e ndryshme sportive. Zyra për marrëdhënie me publikun, Komuna e Strugës

Ministri Bekteshi takim me kryetarin e komunës z.Ramis Merko

Në kuadër të Forumit Energjetik të Maqedonisë 2018 të mbajtur në Strugë, sot në komunën e Strugës, kryetari i komunës z. Ramis Merko priti në takim zyrtar Ministrin e Ekonomisë z. Kreshnik Bekteshi.

Në takim u diskutua mbi gjendjen aktuale të komunës së Strugës si dhe mbi politikat e energjisë në vend.  Ai u shpreh se jemi në drejtim të krijimit të një kornize ligjore që do të sigurojë bazë për një të ardhme të sigurt energjetike si nacionale ashtu edhe rajonale, me shumë projekte të përbashkëta të mbështetur nga komunitetit ndërkombëtar.
Takime të tilla do të vzhdojnë edhe në të ardhmen.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Aktivitete sportive

Më 5 qershor në fushën e hendboollit te qytetit të Strugës, u zhvilluan aktivitetet sportive ku morrën pjesë 85 nxënës të klasave të tretа nga komitete të ndryshme etnike nga shkollat fillore “Ashim Agushi”,  “Kliment Ohridski”, “Josip Broz Tito” dhe “Vëllezërit Milladinov”.
Aktivitetet e organizuara në kuadër të USAID Projektit “Avancim i kohezionit shoqëror”. që kishin për qëllim zhvillimin e interaktivitetit në marrëdhënie mes fëmijëve dhe të rinjve, si dhe të ngrisë nivelin e edukimit ndërkulturor të fëmijëve nëpër kopshte dhe shkolla fillore.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Njoftim

Komuna e Strugës ju informon se kërkesat e parashtruara për objekte të ndërtuara  paleje të viteve 2015 dhe 2016 kanë afat për dorëzimin e elaboratëve gjeodezike deri më 30 qershor 2018.
Ju lutemi në afat sa më të shkurtër kohor të plotësoni dokumentacionin për legalizim me elaboratet përkatëse brenda këtyre ditëve, përndryshe në përputhje me Ligjin mbi objektet e ndërtuara pa leje, do të miratohet vendimi për refuzimin e kërkesës.

Për informacione më të detajuara:
Erkanda Bauta – Njësia për çështje juridike (zyra nr. 30)

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës