Urime Ramazanin

Të dashur besimtarë musliman,

Jemi në prag të muajit të Ramazanit, muaj ky që paraqet simbol të sakrificës, devotshmërisë, bamirësisë, adhurimit dhe mëshirës, prandaj më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Komunës së Strugës t’uа uroj të gjithë qytetarëve dhe besimtarëve të besimit islam këtë muaj të shenjtë.

Le të na shërbejë ky muaj i bekuar për të reflektuar mbi paqen me veten dhe të tjerët, tolerancën dhe respektin e ndërsjellë, solidaritetin dhe bamirësinë.

Ju dëshiroj agjërim të lehtë, dhe lutje të pranuara!

Kryetari i Komunës së Strugës,
Ramis Merko

Merko shpreh shqetësimin e tij në lidhje me ngjarjet e fundit në BFI

Ndjehem i shqetësuar në lidhje me ngjarjet e fundit që ndodhën në Bashkësin Islame Fetare, dhe jam kundër aktit të marrjes të pushtetit me dhunë. Ky veprim duhet dënuar.
BFI si institucion fetar i besimit islam duhet të jetë autonom andaj në vijën e pamvarësis së institucionit problemet brenda për brenda duhet ti zgjidhin organet autonome të BFI-së. Akti i marrjes me dhunë të pushtetit cënon rendin kushtetues dhe proceset demokratike të një vendi.
Janë të dënueshme ngjarjet e ditës së djeshme, shpresojmë që ngjarja të zbardhet sa më shpejt dhe qytetarët besimtarë musliman të informohen drejt.

Kryetari I Komunës së Strugës
Dr. Ramis Merko

Komuna e Strugës në bashkëpunim me USAID, sjellin projekt për një shoqëri multietnike

Sot, në ambientet e komunës së Strugës shefi I kabinetit z. Dashmir Nasufi mirëpriti dhe u takua me kordinatorin e projektit “Avancimi i kohezionit social” z. Pajtim Saiti.
Në takim u bisedua për projektin “Avancimi i kohezionit social“ i financuar nga USAID i cili do të implentohet në dhjetë komuna të vendit. Projekti në fjalë ka për qëllim ndërveprimin ndëretnik mes fëmijëve dhe të rinjve nëpërmjet aktiviteteve sportive përfshirë elemente të bashkëpunimit, komunikimit, inkuadrim, për të thyer barrierën e përkatësisë etnike.
Komuna e Strugës vazhdon dhe më tej të mbështes realizimin e aktiviteteve dhe projekteve të tilla. Në ditët në vazhdim Kryetari i Komunës sëbashku me kryetarët e nëntë komunave tjera do të nënshkruajnë Memorandum për bashkëpunim dhe realizimin e aktiviteteve të këtij projekti.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Përfаqësues nga Partia e Gjelbërt e Austrisë vizitojnë Komunën e Strugës

Sot,në hapësirat e Komunës së Strugës u zhvillua takim mes kryetarit të Komunës së Strugës , shefit të kabinetit dhe përfaqësueseve të Partisë së Gjelbërt të Austrisë.
Mbledhja kryesisht kishte karakter informativ ku u diskutua rreth çështjes ekologjike dhe rolin e komunës si insitucion në mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe pasurive natyrore që ka Struga si qytet.
Përfaqësuesit e Partisë së Gjelbërt shprehën se Struga me të vërtetë u kishte lënë mbresa të mira dhe se shpresonin ta vizitonin si dhe të bashkëpunonin me komunën e Strugës në të ardhmen.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Aktvendim Për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 23 (njëzetë е tretë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

E konvokoj mbledhjen e 23 (njëzetë e tretë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 16.04.2019(E martë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

– Procesverbal nga seanca e 21-të e Këshillit të komunës së Strugës,

– Procesverbal nga seanca e 22-të e Këshillit të komunës së Strugës

 

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali I/2019,
 2. Kalendari buxhetor për komunën e Strugës për vitin 2020
 3. Raport i Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2018
 4. Raport për realizimin e Programit për plane urbanistike për vitin 2018
 5. Raport për realizimin e Programit për zhvillim ekonomik lokal për vitin 2018
 6. Raport për realizimin e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin 2018,
 7. Raport për realizimin e Programit për barazi gjinore për vitin 2018,
 8. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2018,
 9. Raport për realizimin e Programit për kulturë për vitin 2018,
 10. Raport për realizimin e Programit për turizëm dhe propagandë turistike për vitin 2018,
 11. Raport për realizimin e Programit për mbrojtje dhe shpëtim për vitin 2018,
 • Raport për realizimin e Programit të Njësisë për Bashkësitë vendore për vitin 2018
 1. Raport vjetor financiar për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2018,
 2. Plan vjetor për punësim të NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2019,
 3. Vendim për dhënie në shfrytëzim të automjetit motorik rrugor “Llada-niva” pronësi e komunës së Strugës të NP “Oktisi” – Oktis
 4. Vendim për dhënie me koncesion të Sallës sportive nga SHMK “Dr.Ibrahim Temo” – Strugë,
 5. Plan vjetor për ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2019,
 6. Plan vjetor për punësim të komunës së Strugës për vitin 2020,
 7. Iniciativë nga Kryetari i komunës së Strugës për ndryshim të Statutit të komunës së Strugës,
 8. Raport për punën e NP “EKO-Struga” – Strugë për vitin 2018,
 9. Program për punën e NP “EKO-Struga” Strugë për vitin 2019,
 10. Vendim për ndërtim shtesë të „Shtegut për këmbësor„
 11. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Skender Mayari nga f.Dollogozhdë,
 12. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Ibraim Ibraimi.
 13. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga Vasfi Kupa nga f. Veleshtë.
 14. Program – elaborat për vendosjen e pajisjes urbane për fushë të mbyllur sportive.
 15. Vendim për miratimin e raportit të komisionit regjistrues të Komunës së Strugës me gjendje të datës 31.12.2018.

Materialet e mbledhjes së 23 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

Demant

Komuna e Strugës  demanton se në shkollën fillore “ Vëllezërit Milladinov “ nuk ka patur ngrohje për tre javë rresht . Në komunikim me drejtoreshën e shkollës e cila na informoi se në SHFK ““ Vëllezërit Milladinov “  nxemje nuk ka patur vetëm gjatë ditës së djeshme,  andaj dhe mësimi ka vijuar me orar të shkurtuar. Problemi qëndron në  furnizimin e vonuar të drujve për të cilin veçse po merren masa dhe që nesër arsimi do të zhvillohet me orar të plotë dhe me nxemje të rregullt.
Komuna e Strugës  përveç se iu eshtë përgjigjur dhe ka mbuluar të gjitha kërkesat e shkollës për furnizim me dru  dhe naftë për ngrohje ka shlyer  edhe borxhet e mandatit të kaluar, edhe atë janë  paguar rreth 4 milionë denarë për rrymë elektrike ndërsa janë  marrë përsipër të pagohen edhe 693, 100 denarë për dru për vitin 2018-2019.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

Komuna e Strugës dhe PHE “ Drini i Zi “ bashkëpunojnë në interes të qytetarëve të Komunës së Strugës

Komuna e Strugës njofton qytetarët e Strugës se niveli i ujit të lumit Drini i Zi gjatë dy ditëve të fundit u ul për një nivel të caktuar për arsye të punimeve ndërtimore në një nga lokalitetet buzë Drinit, për të cilat ishte e nevojshme që disa nga mehanizmat të vepronin nga shtrati i lumit. Për këtë arsye investitori iu drejtua Komunës së Strugës dhe më pas sëbashku i kërkuan degës së ELEM-it në Strugë, PHE “Drini i Zi” nën kompetencat e të cilëve është sistemi për rregullimin e nivelit të ujit të lumit, të ndalojnë rrjedhën e ujit që të mund të kryhen ndërhyrjet e nevojshme në kohën më të shkurtër të mundshme, duke lejuar qasje të sigurtë.

Demantojmë të gjitha akuzat për pasojat ekologjike dhe theksojmë se SH.A ELEM dhe Komuna e Strugës bashkëpunojmë vite të tëra vetëm në interes të popullatës lokale si dhe se Komuna e Strugës i përkrah të gjitha aktivitet e ELEM që janë në interes të qytetarëve siç janë, pastrimi i barishteve të lumit, një ose dy herë mbrenda vitit ku niveli i lumit ulet deri në nivelin më të ulët të mundshëm, shumimin e Liqenit të Ohrit me peshq një herë në vit, ndaljen e rrjedhës së ujit si shenjë preventimi, në kërkesë të vetë qytetarëve gjatë pritjes të reshjeve, si dhe pastrimin e rërës nga shtrati i lumit Drin i Zi gjë që ndihmon në rrjedhën e ujit të lumit , aktivitet që SH.A ELEM dega PHE “Drini i Zi” e ka paraparë për këtë vit.

Ky veprim, i cili nuk është ndërmarrë nga as edhe një organizatë për 38 vite, do të rrisë sigurinë e qytetit të Strugës nga përmbytjet për një periudhë afatgjatë, do të ndikojë në kullimin e ujërave nëntoksore si dhe do të zvogëlojë mundësinë që uji të del nga shtrati dhe të shkaktojë përmbytje nëpër tokat bujqësore apo tokave tjera përgjatë shtratit/ rrjedhës së ujrave të lumit Drin i Zi.

Kush i krijoi gurthyeset në fshatin Llabunishtë

Përveç që shkatërruan gjithçka u morën dhe me bukuritë natyrore.

Shkatërruan malin duke krijuar gurore dhe sot arritëm në gjendje alarmante.

7 nga gjithsej 8 gurore, lejet janë dhënë nga qeverisja 4 vjeçare e mëparshme.

Përgjegjësin duhet kërkuar tek ato që dhanë pëlqim dhe lejuan që sot të kemi atë pamjë.

Komuna e Strugës do të shoh të gjitha mundësitë ligjore dhe proceduriale duke respektuar  të drejtën e banorëve të Llabunishtës  për të pasur një mjedis të pastër , andaj shkaktarëve do tu kërkohet llogari dhe të mbajnë përgjegjësi për këto veprime.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

8 Prill – Dita Ndërkombëtare e Komunitetit Rom

Me rastin e Ditës Ndërkomëtare të Komunitet Rom, shoqatat Rome kanë organizuar një sërë aktivitetesh në  qendër të qytetit , me anë të të cilave pasqyronin traditat,kulturën dhe historinë Rome ndër vite.

8 Prilli shërben për të na rikujtuar se edhe komuniteti rom është pjesë e shoqërisë tone andaj ne duet ti përkrahim dhe t’ju japim mundësi  për tu inkuadruar si gjithë të tjerët.

Të nderuar qytetarë të komunitet rom, urime festën!

L A J M Ë R I M

Në bazë të nenit 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 199/2014 44/2015 193/2015 31/2016 163/16 64/2018 dhe 168/2018) Kryetari I Komunës së Strugës, e sjell këtë:

L A J M Ë R I M
Njoftohen qytetarët dhe personat juridik të
Komunës së Strugës se shpallet
Thirrje publike për dorëzimin e iniciativës për punim të Planeve urbanistike

Thirrja publike shpallet në pajtim me nenin 21 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta zyrtare e RM-së nr. 199/2014 44/2015 193/2015 31/2016 163/2016 64/2018 dhe 168/2018) në kuartalin e pare për vitin 2019

*Në periudhë prej 31 ditëve, të gjithë personat e interesuar fizik dhe juridik duhet të dorëzojnë iniciativa për përpunimin e Planeve urbanistike nga neni 7 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik.

*Lëndë e iniciativave mund të jetë sjellja e Planit të ri urbanistik ose ndryshim dhe plotësim të Planit ekzistues urbanistik ose Dokumentacion planor urbanistik me propozim konkret nga parashtruesi I iniciativës.

*Thirrja publike do të zgjas nga data 26.03.2019 deri në date 25.04.2019 – 31 ditë .

*Thirrja publike do të publikohet në faqen e zyrtare të Komunës së Strugës www.struga.gov.mk, në tabelën publikuese të komunës, në sistemin informativ e-urbanizëm, permes publikimit në informatorin zyrtar të komunës, dhe në një gazetë ditore në gjuhën maqedonase dhe në një gazetën ditore në gjuhën shqipe.

*Personat e interesuar fizik dhe juridik iniciativat t’i dorëzojnë në formë të shkruar permes arkivit të Komunës së Strugës ose në formë elektronike permes sistemit informativ e-urbanizëm në afatin e përcaktuar.

*Për të gjitha iniciativat e pranuara parashtruesit do të informohen në formë të shkruar ose në formë elektronike permes sistemit informativ e-urbanizëm në afat prej 15 ditëve nga përfundimi I afatit për parashtrimin e iniciativave.

*Iniciativat e pranuara nga Thirrja publike do të përfshihen në programin për punim të planeve urbanistike për Komunën e Strugës për vitin 2019.

*Mjetet për iniciativat e pranuara për përpilimin e dokumentacionit të nevojshëm duhet të sigurohen nga parashtruesit e iniciativave – personat fizik ose juridik.

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko