Llogaria përfundimtare e Komunës së Strugës

  • Llogaria përfundimtare e Komunës së Strugës për vitin 2013  (shkarko)
  • Llogaria përfundimtare e Komunës së Strugës për vitin 2014  (shkarko)
  • Llogaria përfundimtare e Komunës së Strugës për vitin 2015  (shkarko)
  • Llogaria përfundimtare e Komunës së Strugës për vitin 2016  (shkarko)
  • Llogaria përfundimtare e Komunës së Strugës për vitin 2017  (shkarko)
  • Llogaria përfundimtare e Komunës së Strugës për vitin 2018  (shkarko)