Вести

Почна изградбата на втор резервоар за вода за пиење во селото Лабуништа со капацитет од 700 метри кубни.

Вчера градоначалникот на општина Струга , г. Рамис Мерко заедно со шеф на Кабинет Дашмир Насуфи, претседателот на совет г. Ресул Каба , пратеникот Агим Шаќири и други функционери од централната и локалната власт. Ова, како што појасни градоначалникот Мерко, е втор резервоар за вода во Лабуништа, кој целосно ќе ги задоволи потребите со чиста […]

Јавен повик

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр 199/2014,44/2015,193/2015,31/2016,163/2016,64/2018) Градоначалникот на Општина Струга го донесува следното Јавен повик Се известуваат граѓаните и правните лица на Општина Струга дека се распишува Јавен повик за доставување на иницијатива за изработка на Урбанистички планови. Јавниот повик се распишува согласно […]

Read All Posts