izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
buy Google reviews
bedava bahis

Вести

ОБЈАВА

Општина Струга во рамките на апликацијата “Струга-Твојата туристичка дестинација”, подготви Список за проверка на План за управување со животната средина за проектот “Струга-Твојата туристичка дестинација”со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз животната средина од проектните активности за реконструкција и проширување на постојните тротоари и изградба на пешачка и велосипедска патека. Планот […]

ЈАВЕН ПОВИК за доделување финансиски средства на спортски клубови,  граѓански организации од област на култура и граѓански организации и фондации

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа ( „Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 74, став 3 од Статутот на Општина Струга („Службен гласник на Општина Струга“ бр. 17/02, 30/03), а во врска со член 6 од Одлуката за утврдување на постапка за доделување на финансиски […]

Решение за свикување 37 (триесет и седма ) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе   Р Е  Ш Е Н И Е   За свикување 37 (триесет и седма ) седница на Советот на општина Струга           Ја свикувам 37 (триесет и […]

Професорот и историчарот Бернд Јурген Фишер во посета на Општина Струга

Денес во просториите на Општина Струга, шефот на кабинетот г. Дашмир Насуфи заедно со Претседателот на Општинскиот совет г.Ресул Каба го пречекаа г. Бернд Ј.Фишер, историчар и професор по историја во Универзитетот на Индијана – Универзитетот Пурдуе Форт Вејн истовремено и советник на албанското кралско семејство. Средбата беше пријателска и од информативен карактер, со тоа […]

Read All Posts