izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort
buy Google reviews
bedava bahis
Потребни документи:
  • даночна пријава, уплатница од 250 денари,
  • договорот за доживотна издршка,
  • копија од изводот на умрени и извод на раѓање на поднесителот на пријавата,
  • имотен лист, во рок од 15 дена по умирање на издржаното лице.
Документите се доставуваат до референтите на шалтер, кои после архивирање им ги доставуваат на надлежните во општинската администрација. Општинската администрација донесува решение во рок од 10 дена.
Процедурата за поднесување жалба е иста како таа за данок на имот.