• Комисии за туризам – Совет на Општина Струга
  • Комисија за категоризавија –куќи, апартмани, соби

  • Регистар за туристички водичи
  • Регистар на физички лица кои обезбедуваат услуги за сместување на туристи во куќи, соби и апартмани за изнајмување.