Вчера во просториите на општина Струга , градоначалникот на Општина Струга г. Рамис Мерко одржа средба со министерот за странски инвестиции г. Бардул Даути и претседателот на Стопанската Комора на Северо –Западна Македонија г. Неби Хоџа и членки- преставници од Струшкиот регион. На средбата се дискутираше за наоѓање на ефикасни решенија за развој и промоција на интересите на деловната заедница како и за условите кои ги нудат општините за развојот на бизнисите надвор од индустриските развојни зони и имплементација на априлскиот закон.

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).