izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1, член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

О Б Ј А В А
на нацрт Б-интегрирана еколошка Дозвола

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 и 99/18), до Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр. 10-2581/1 од 20.06.2019 година.

Подносител на барањето:
ДОО ,, ИНГ ЛУЛИ”
Локација „КРАСТА“ и МЕРА

Адреса:
с.Делогожда, Струга

КП бр. 910, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 3536, 1633, 3528, 1634 и 1622 за КО Делогожда и локација за дробење на минерална суровина на КП бр.1081/1 на мв.Мера с.Морооишта

-Површина P=0.133904 км2

Контакт лице:
Гајур Лога
Тел: 070/212579

Категорија на инсталацијата:
Прилог 2, точка 3.2 Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини, доколку не се опфатени со Прилог 1;

Нацрт Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 14 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:
Општина Струга Маршал Тито б.б 6330 СТРУГА .
Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.
Контакт телефон: 046 781-335

Ве информираме дека Нацрт Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:  www.struga.gov.mk

Со почит,
Општина Струга

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

hatay escort hatay escort iskenderun escort iskenderun escort iskenderun escort hatay escort iskenderun escort hatay escort

betboo meritroyalbet giriş casinomaxi giriş casinomaxi cratosslot betebet vdcasino Cratosslot Giriş Sekabet Pulibet Giriş

casino siteleri milanobet tipobet sekabet elexbet
ngsbahis istanbul escort bayan paykwik canlı bahis kaçak bahis kaçak bahis