Решение за свикување 24 (дваесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 24 (дваесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 24 (дваесет и четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 30.05.2019 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

-Записник од 23 -тата седница на Советот на општина Струга,
–Записник од продолжението на 15-тата седница на Советот на општина Струга

1. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2018 година,
2. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина за 2018 година,
3. Предлог Програма за енергетска ефикасност на општина Струга за 2019 година,
4. Извештај за реализација на Програмата за култура за 2018 година,
5. Предлог Одлука за забрана за паркирање на пловни објекти на градските плажи,
6. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за вршење општински линиски превоз на патници на општина Струга.
7. Одлука за измена и дополнување на Одлкуата за времен режим на сообраќај на улици во град Струга.
8. Предлог Одлука за давање на користење Задружен дом на МЗ Безево.
9. Иницијатива од Градоначалникот на Општина Струга за измена на Статутот на Општина Струга,
10. Предлог – Правилникот за користење службени мобилни телефони на членови на советот.
11. Предлог Правилник за користење на средствата за репрезентација, во општина Струга.
12. Правилник за користење службените моторно возил на Општина Струга.
13. Извештај за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси I квартал 2019 година,
14. Извештај за работа на ЈП „Kомунално„ – Струга I квартал 2019 година,
15. Извештај за работа на ЈП „Комунално„ – Струга за 2018 година,
16. Извештај за работа на МЈП „Проаква„ – Струга I квартал 2019 година,
17. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа,
18. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси,
19. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
20. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Св.Климент Охридски“ – с.Драслајца,
21. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда,
22. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци,
23. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица,
24. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Татеши,]
25. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта,
26. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта,
27. Годишна сметка за 2018 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга,
28. Годишна сметка за 2018 година на СОУ „Др Ибрахим Темо“ – Струга,
29. Годишна сметка за 2018 година на СОУ „Нико Нестор“ – Струга,
30. Годишна сметка за 2018 година на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга,
31. Одлука за проширување на Буџетот на општина Струга за 2019 година,
32. Одлука за пренасочување на средствата на Буџетот на општина Струга за 2019 година,
33. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Сулејман Домазет,
34. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Сулејман Домазат и Ѓорѓи Дишлиески,
35. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Климче Шаврески,
36. Иницијатива за изработка на ЛУПД, поднесена од лицето Ќемал Прапранику.
37. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Меноски Руфи од с.Биџево.
38. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Институт за сточарство при Универзитет Св. Кирил и Методиj во Скопје.

Материали од 24 -та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

Заедничка активност меѓу општина Струга и МВР Струга

Општина Струга, во соработка со МВР Струга, со цел подобрување на условите за престој на туристите и посетителите во текот на претстојната летна сезона 2019, од денес и во наредните месеци, во заедничка активност помеѓу овластениот инспектор за туризам на општината и претставник на МВР Струга, ќе вршат редовна контрола на правните и физичките субјекти, кои даваат услуги за сместување на гостите на територијата на Општина Струга.

Заеднички став на нашите институции е дека безбедноста и сигурноста на туристите, посетителите и гостите од земјата и од странство, кои престојуваат и ја посетуваат Струга, е најголем приоритет. Ова поради фактот што Струга мора и треба да биде атрактивна туристичка дестинација, која на туристите ќе им обезбеди чувство на сигурност и безбедност, а тоа пак значи пријатен престој и фактор за поголемо привлекување на постојните и потенцијалните туристи.
Имено, на територијата на Општина Струга функционира значителен број на даватели на услуги за сместување на туристи во куќи, соби и апартмани, кои се запишани и категоризирани во регистар што го води општината.

Ова произлегува од член 47 став 1 од Законот за угостителска дејност (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016), за давање на угостителски услуги – сместување на туристи, каде физичките лица треба да исполнат минимално технички услови и услови за категоризација, каде категоризацијата се врши од страна на Комисија за категоризација на Општина Струга.
Решението за категоризација, кое се добива по одредена постапка, значи дека физичкото лице кое дава услуги за сместување на гости, својата дејност ја врши легално, односно почитува повеќе закони и подзаконски акти (од областа на туризмот и угостителството, безбедноста и сигурноста на граѓаните и туристите, локалната економија, јавните финансии и слично).
Затоа, целта на заедничката активност на општинската и полициската инспекција е да се осигура дека давателите на услугите за сместување на туристи исполнуваат одредени законски услови, спрема општината и државата, кои, пак, значат посигурен и побезбеден престој на сите туристи и посетители во Струга.
Напоменуваме дека прекршочните одредби за непочитување на законите определуваат високи казни (забрана за вршење на дејноста, глоба во износ од стотици до илјадници евра во денарска противредност), во зависност од нивото на прекршување на законските одредби.
Воедно, апелираме до сите физички лица кои имаат намера да даваат и даваат услуги за сместување на туристи, да се обратат до Одделението за туризам на Општина Струга, за подетални информаци.

Администрацијата на Општина Струга со задоволство ќе даде информации и ќе помогне во постапките за категоризација, а веќе во шалтерот во општинската зграда, како и на веб-страницата на општината, има готови изготвени обрасци, кои треба само минимално да се пополнат.
Општина Струга соработува и ќе соработува понатаму со сите релевантни институции, органи и организации, со цел да се подобри впечатокот на граѓаните, како и на туристите и посетителите кои престојуваат во Струга, а крајната цел е Струга како туристичка дестинација да го добие своето место меѓу најатрактивните места во земјата и пошироко во регионот.

Со почит,
Општина Струга
Оддление за туризам

Честитки за одбраната на титулата Светски Шампион

Честитки за нашиот непобеден шампион во рингот на кој му посакуваме уште многу слични победи и успеси во иднина! Кикбоксерот Бени Османоски од Октиси во мечот во сабота ја одбрани титулата Светски Шампион. Бени го победи русинот Димитри Меканик со нокаут во првата рунда.

Општина Струга почна со поставувањето на клупите во новиот кеј со цел да им овозможиме на граѓаните услови за релаксација и одмор.

Апелираме до граѓаните да внимаваат и да ја чуват урбаната опрема која служи за сите граѓани.
Добрите дела се прават тогаш кога сите работиме заедно! Затоа ве молиме да ги пријавите лицата кои ќе ја оштетат или уништат урбаната опрема , на официјалната веб страница на Општина Струга, на социјалната мрежа Фејсбук или по електронска пошта на info@struga.gov.mk .

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Mерко оддржа средба со колективот на СОУ

Денес, градоначалникот на Струга, Рамис Мерко заедно со шефот на кабинетот г. Дашмир Насуфи оддржа средба со колективот на “Ибрахим Темо”.

Средбата беше од информативен карактер во врска со збратимувањето на СОУ “ Ибрахим Темо” со школото Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi во Измир, Турција. Колективот на СОУ “ Ибрахим Темо” беа на тридневна посета на ова училиште каде разменија искуства, мислења и идеи за соработка во иднина.

Градоначалникот на Општина Струга рече дека ја поддржува оваа иницијатива и го покани училиштето во прашање за посета.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

XXIV Симпозиум на Македонското археолошка друштво

Вчера започна 24-тиот симпозиум на Македонското археолошко друштво кој ќе се оддржи до 10 Мај 2019. На отворањето на симпозиумот присустуваше и градоначалникот на Општина Струга г. Рамис Мерко, Директорката на Управата за заштита на културно наследство Елеонора Петрова –Митевска, директорот на Археолошки музеј на Северна Македонија Горан Санев како и археолози од целата земја.
За време на тридневниот симпозиум ќе се дискутираат теми поврзани со историјата на археолошките истражувања во во струшкиот регион и охридскиот регион, заштитените подрачја во овој регион, подводната археологија и др.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Хоризонтална сигнализација

Синоќа, компанијата задолжена од страна на Општина Струга работеше интензивно на освежување на хоризонталната сигнализација односно на обележување на 🚧 пешачките премини и линии.
Овој проект беше релизиран со цел 🚙 возачите и 🚶🏻‍♂️ пешачите да се движат слободно и без пречки.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Честитки ФК Струга Трим & Лум

Честитки за квалификациите и историското достигнување ФК Струга Трим & Лум

Честитки за извонредниот успех , за квалификацијата во Првата лига на Македонија, која е историска за еден клуб како што е ФК Струга. Општина Струга секогаш ги поддржува ваквите достигнувања.

Во тек на наредните денови градоначалникот на Општина Струга г. Мерко ќе оствари средба со стафот и фудбалерите за да им честита лично.

🏆🥇 CHAMPIONS 🥇🏆