Меѓународен Ликовен Фестивал – Езерски Бисери
Меѓународниот Фестивал на Народна Музика “Kенге Јехо”
Струшки Вечери на Поезијата