izmit escort izmit escort izmit escort duzce escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

Në pajtim me Ligjin për tatim të pronës/”G.zyrtare e RM-së”nr.61/2006/ për paraqitje të tatimit në qarkullim të paluajtshmërive, nevoiten:

  • Për shitblerje:

-Fletëparaqitje tatimore
-Kontratë për shitblerje
-Fletëpronësi( origjinael dhe një kopje)
-250 den taksë administrative

  • Për trashëgimi:

-Fletëparaqitje tatimore
-Aktvendim i plotëfuqishëm I trashëgimisë
-Fletëpronësi( origjinale dhe një kopije)
-250 den taksë administrative

  • Për dhuratë:

-fletëparaqitje tatimore
-Kontrata për dhuratë
-Fletëpronësi(origjinale  dhe një kopje)
-çertifikatë lindjeje për pranuesit e dhuratës(për trashëgimtarët e rendit tëparë dhe të dytë) dhe kopje nga të njëjtat.
-250 den taksë administrative

  • Kontratë për mbajtje të përjetshme:

-Fletëparaqitje tatimore
-Kontrata për mbajtje të perjetshme
-Fletëpronësi( origjinale dhe një kopje)
-çertifikatë vdekjeje për pranuesin e mbajtjes
-250 den taksë administrative

  • Për ndarje fizke:

-Fletëparaqitje tatimre
-Kontratë për ndarje fizike
-fletëpronësi( origjinale dhe një kopje)
-250 den taksë administrative

  • Për aktgjykim gjyqësorë:

-Fletëparqitje tatimore
-aktgjykim gjyqësorë i plotëfuqishëm
-fletëpronësi( origjinale dhe nje kopje)
-250den taksë administartive

  • Për shitje përmes përmbaruesit:

-Fletëparqitje tatimore
-konkluzion nga përmbaruesi për shitjen e kryer
-flet[pronësi( origjinale dhe nje kopje)
-250den taksë administartive

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son