vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 37 paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), miratoj

A K T V E N D I M

рër konvokimin e Mbledhjes së parë konstituive të Këshillit të Komunës së Strugës

Konvikoj mbledhje konstituive të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 08.11.2021(E Hënë) me fillim në ora 11:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

  1. Zgjedhje e Komisionit verifikues.
  2. Raport me propozim për verifikimin e anëtarëve të Këshillit të komunës së Strugës.
  3. Zgjedhje e Komisionit kandidues.
  4. Zgjedhje e Kryetarit të Këshillit të komunës së Strugës.
  5. Zgjedhje e Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime.

VËREJTJE: Anëtarët e zgjedhur për Këshillin e komunës së Strugës nga zgjedhjet lokale 2021 për mbledhjen konstitutive me vete të dorëzojnë:

    – Çertifikatë për anëtarë të zgjedhur të Këshillit  nga komisioni zgjedhor komunal.

    – Letërnjoftim ose dokument udhëtimi, për arsye të identifikimit të identitetit.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).