vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

për konvokimin e mbledhjes së 25 (njëzetë е pestë)

 të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 25 (njëzetë е pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 28.07.2023, (E premte) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е tretë e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e njëzetë е katër e Këshillit të komunës së Strugës.

– Procesverbal nga seanca e dytë jashtëzakonshme  e Këshillit të komunës së Strugës.

  1. Plan vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin 2024.
  2. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Delçev” – f.Jabllanicë për vitin 2024.
  3. Plan vjetor për punësim në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2024.
  4. Plan vjetor për punësim në SHFK “Murat Labunishti” – f.Labunishtë për vitin 2024.
  5. Propozim – Vendim për qëllimin e realizimit të projekteve me huazime nga Projekti për efikasitet energjetik në sektorin publik (PSEEP).
  6. Kërkesë nga Golden Fist.
  7. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për formimin e grupeve në EPÇKF “8 Marsi” – Strugë, me numër më të ulët respektivisht më të madh të fëmijëve nga numri ligjërisht i përcaktuar.
  8. Vendim për caktimin e orarit të punës për të punësuarit në EPÇKF “8 Marsi”-Strugë.

Shkarko materialet e mbledhjes së 25-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).