vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Вести

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 14 (четиринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 14 (четиринаесетта) седница на Советот на општина Струга Ја свикувам 14 (четиринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 28.09.2022 год. […]

Cross Border Cooperation (Прекугранична соработка)

Во рамките на проектот “Cooltour“ од програмата за Прекугранична соработка на ЕУ, финансиран од општиот буџет на Европската Унија, потпишан е работен договор помеѓу Општина Струга, претставувана од градоначалникот Рамис Мерко, и БВ Инѓињеринг-Битола, претставувана од Крсте Неделковски. Станува збор за реконструкција на инфраструктурата на делот кај езерото, наречен Езерски Лозја. Овој проект има за […]

О Б Ј А В А БР. 02/2022

ОПШТИНА СТРУГА/KOMUNA E STRUGËS О Б Ј А В А БР. 02/2022 За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање за изградба на објекти во КО Струга со намена: Б2 – Големи трговски единици  ( Б5 и Д1 – 20% компатибилни намени ) ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО […]

Р Е Ш Е Н И Е за свикување 13 (тринаесетта) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 13 (тринаесетта) седница на Советот на општина Струга Ја свикувам 13 (тринаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 04.08.2022 год. […]

Read All Posts