vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Контакт

Општина Струга

Тек:      046/ 782-015,  781-223,  781-335

Факс:    046/ 781-434

e-mail: info@struga.gov.mk


Овластено лице за односи со јавноста

Блерти Исмаили
e mail: b.ismaili@struga.gov.mk


Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РМ“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Општина Струга изготви

ЛИСТА

На информации од јавен карактер во Општина Струга

Информации со кои располага Општина Струга, а кои се утврдени како информации од јавен карактер, се следниве:

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ОПШТИНА СТРУГА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020


Овластени лица за давање на информации со јавен карактер како и за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост:

Сервер Шашко
e-mail: s.shashko@struga.gov.mk

Аргетим Етеми
e-mail: a.etemi@struga.gov.mk

Почитувани корисници, формуларите за слободен пристап до инфорамциите со јавен карактер може да ги симнете во линкот

ФОРМУЛАР


Службени лица кои посредуваат при остварување на правото на слободен пристап до информации во рамките на Општина Струга.

Сервер Шашко
e-mail: s.shashko@struga.gov.mk


Координатор за еднакви можности на жените и мажите
Беса Зиба
b.ziba@struga.gov.mk

Заменик координатор за еднавки можности на жените и мажите
Сервер Шашко
s.shashko@struga.gov.mk