vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Контакт

Општина Струга

Тек:      046/ 782-015,  781-223,  781-335

Факс:    046/ 781-434

e-mail: info@struga.gov.mk


Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на РМ“ бр. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014), Општина Струга изготви

ЛИСТА

На информации од јавен карактер во Општина Струга

Информации со кои располага Општина Струга, а кои се утврдени како информации од јавен карактер, се следниве:

Комисии и членови – совет
Советот на општината 

Вработените
Образовни институции
Годишен план за јавни набавки
Договор за јавни набавки 20221 година
Буџет 2022
Извршување на буџетот 2021
Месни Заедници Општина Струга

Барања 2020
Решенија 2020

Барања 2021
Решенија 2021

Барања 2022
Решенија 2022

Барања 2023
Решенија 2023

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВО ОПШТИНА СТРУГА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2019
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2020
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2021
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2022
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2023


Овластени лица за давање на информации со јавен карактер како и за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост:

Сервер Шашко
s.shashko@struga.gov.mk
Беса Зиба Ризвани
b.ziba@struga.gov.mk
Славица Јовческа
s.jovcheska@struga.gov.mk

Почитувани корисници, формуларите за слободен пристап до инфорамциите со јавен карактер може да ги симнете во линкот

ФОРМУЛАР


Службени лица кои посредуваат при остварување на правото на слободен пристап до информации во рамките на Општина Струга.

Сервер Шашко
s.shashko@struga.gov.mk

Беса Зиба Ризвани
b.ziba@struga.gov.mk

Славица Јовческа
s.jovcheska@struga.gov.mk


Координатор за еднакви можности на жените и мажите

Сервер Шашко
s.shashko@struga.gov.mk

Заменик координатор за еднавки можности на жените и мажите
Elizabeta Spiroska e.spiroska@struga.gov.mk


Офицер за заштита на личните податоци
Плум Абедини
p.abedini@struga.gov.mk

Роланд Амзаи 
r.amzai@struga.gov.mk