vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Плаќање на туристичка такса

Упатство бр. 1 – туристичка такса   (превземи)


Формулари

ОБРАЗЕЦ бр.1 – Барање за упис во регистарот на туристички водичи и придружници на град Струга
ОБРАЗЕЦ бр.2 – Барање за минимално технички услови и за категоризација
ОБРАЗЕЦ бр.3 – Барање за бришење од регистарот на категоризации
ОБРАЗЕЦ бр.4 – Барање за продолжување на решението за категоризација
ОБРАЗЕЦ бр.5 – Барање за заверка на нормативите за храна и пијалоци
ОБРАЗЕЦ бр.6 – Пополнување на статистичките податоци за туризмот
ОБРАЗЕЦ бр.7 – Утврдување и плаќање на туристичката такса
ОБРАЗЕЦ бр.8 – Изјава за објавување информација за туристичките водичи
ОБРАЗЕЦ бр.9 – Записник за категоризација на приватните соби
ОБРАЗЕЦ бр.10 – Правилник за категоризација на приватните соби