vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Сеотвора Јавна Дискусија по текстот на нацрт Статутот на Општина Струга.

Јавната дискусија ќе трае 20 дена од 05.01 2018  година  до 25.01 2018 година.

Сите Јавни служби, установи , асоцијации, здруженија на граѓани, политички партии,     синдикати како и правни и физики лица,  граѓани  и други заинтересирани субјектиможат да достават предлози  и мислења по текстот на нацрт Статутот на Oпштина Струга.

Предлозите и мислењата да се доставуваат на WEB-страницата на општина Струга:

info@struga.gov.mk

Бр. 03-40                                                                                                                        

03.01.2018                                                                                                                                     

С Т Р У Г А