vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.
  2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на канализациона мрежа во општина Струга
  3. Општина Струга ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на канализациона мрежа за село Франгово во општина Струга.
  4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00;

Адреса: плоштад Мајка Тереза б.б.  Струга Поштенски број: 6330 Р. Македонија

Телефон: +389 (046 781 335; 781 223 Факс: +389 46 781 434

Електронска адреса: v.zupan@struga.gov.mk; info@struga.gov.mk

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Струга.

  1. 6. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 18.04.2018 година. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 18.04.2018 година.
  2. 7. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 450,000.00 МКД.
  3. 8. Адреса: плоштад Мајка Тереза б.б. Струга 6330  Архива  Р. Македонија

Со почит,

ОПШТИНА СТРУГА

Градоначалник,

Д-р Рамис Мерко

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).