vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 15 (петнаесета) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 15 (петнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 14.11.2018 год. (Среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

    – Записник од 14 – тата седница на Советот на општина Струга.

 

  1. Измена и дополнување (Ребаланс) на Буџетот на општина Струга за 2018 година,
  2. Квартален извештај за работата на ЈКП „Хигиена„ – с.Лабуништа  III / квартал 2018,
  3. Програма за Работа на Советот за превенција на детско престапништво за 2019 година,
  4. Предлог – Одлука за спроведување постапка  по пат на јавно електронско наддавање за краткотраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија -плажа .
  5. Предлог – Одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Ложани – Општина Струга за кое нема урбанистички план.
  6. Предлог – Одлука за утврдување локација за станица за појување на електрични автомобили.
  7. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување УПД за КП бр. 1 КО – Езеро Глобочица поднесена од Дрилон Мусаи од с.Добовјани

Материали од 15-та седница

Бр. 08- 4785/1
06.11. 2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

 

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).