vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 18 (осумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 15.01.2019 год. (вторник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 17 -тата седница на Советот на општина Струга (недовршена)

 

 1. Предлог -Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите за 2019 година.
 2. Предлог – Програма за изградба на сообраќајна сигнализација на општина Струга за 2019 година.
 3. Предлог- Одлука за измена на Одлуката за режимот за сообраќај на град Струга.
 4. Предлог – Одлука за донесување ДУП во УЕ-11 блок 2, опфат 4 и 5 согласно ГУП за град Струга 2007,општина Струга, плански период 2018-2023,
 5. Предлог – Програма за одбележување на значајни настани и личности од нашето културно минато за 2019 година.
 6. Предлог – Програма за работа на ЈП „Водовод Дологожда„ – с.Дологожда.

  Материали од од 18 – тата седница

  Бр. 08-17/1
  03.01.2019 гoд.
  СТРУГА

  СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
  Претседател,
  Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).