vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 21 (дваесет и прва) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 21 (двесет и првата) седница на Советот на Општина Струга, за 14.03.2019 год. (Четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

-Записник од 20 -тата седница на Советот на општина Струга

1. Годишна сметка на општина Струга за 2018 година
2. Извештај за работа на Општина Струга, IV квартал 2018
3. Извештај за работа на ЈП „Комунално„ – Струга, IV квартал 2018
4. Акти за организација и систематизација на ЈП „Еко -Струга„ Струга.
5. Извештај за реализација на Програмата за изградба, одржување и заштита на локални патишта на општина Струга за 2018 година,
6. Тарифник за утврдување на висината на надоместокот за користење на објектите за спорт на подрачјето на општина Струга,
7. Годишен план за вработување на ЈП „Комунално„ – Струга за 2020 година,
8. Измена на Годишниот план за вработување во ЈП „Комунално“-Струга за 2019 година,
9. Советнички Прашања

Материали од 21-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).