vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 25(дваесет и пета) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 25 (дваесет и петата) седница на Советот на Општина Струга, за  27.06.2019 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записник од 24 -тата седница на Советот на општина Струга,

 1. Предлог Правилник за доделување награди на талентирани ученици.
 2. Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година.
 3. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на бодот на платата во ЈОУДГ 8 ми март Струга.
 4. Предлог Статутарна Одлука за измена на Статутот на општина Струга.
 5. Предлог Одлука за давање под краткотраен  закуп на зграда во останато стопанство во сопственост на општина Струга во КО-Враништа.
 6. Предлог Решение за измена на Решението  за формирање на ОСБСП-Струга.
 7. Барање за  финансиска поддршка за Фетије Абдурахмани.
 8. Барање за  финансиска поддршка за Нејат Бајрамоски.
 9. Предлог Одлука за распределба на вишокот средства  ( добивката ) од работење на МЈП  „Проаква” – Струга за 2018 година.
 10. (Предлог Одлука ) Расправа за состојбите на сообраќајниот режим на улиците : ”15-ти Корпус” и “ Пролетарски Бригади” во град Струга.
 11. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од Боголуб Попоски.
 12. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Мендуе Мехмеди,
 13. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Шефки Сулејмани,
 14. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Илија Цветаноски,
 15. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Грујоски Александар,
 16. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Плушкоски Бранислав,
 17. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Кајмакоски Павле,
 18. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од ИВЗ на РМ Муфтиство Струга,
 19. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Амит Ајро,
 20. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Абдурахман Ахмеди,
 21. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Циркоски Димитри,
 22. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Колоња Реџеп,
 23. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Аце Мартиноски,

Материали од 25 -та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).