vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Врз основа на член 2-б од Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила примена на Законот за локалната самоуправа за време на водредна состојба („Сл. Весник на РСМ„ бр. 95/20), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување 44 (четириесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга-

Ја свикувам 44 (четириесет и четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 31.08.2020 год. (Понеделник ) со почеток во 10 ,оо часот, По пат на комуникациски врски: со употрeба на комуникациски средства (телефон со употрба на интернет комуникација и софтверски алатки )
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

-Записник од 42 – рата седница на Советот на општина Струга,
-Записник од 43 – тата седница на Советот на општина Струга,

1. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа,
2. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси,
3. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
4. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Св.Климент Охридски“ – с.Драслајца,
5. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда,
6. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци,
7. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица,
8. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Татеши,]
9. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта,
10. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта,
11. Годишна сметка за 2019 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга,
12. Годишна сметка за 2019 година на СОУ „Др Ибрахим Темо“ – Струга,
13. Годишна сметка за 2019 година на СОУ „Нико Нестор“ – Струга,
14. Годишна сметка за 2019 година на ЈОУГД 8 Март ,
15. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за учебната 2020/2021.
16. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за учебната 2020/2021.
17. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за учебната 2020/2021.
18. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за учебната 2020/2021.
19. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за учебната 2020/2021.
20. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Единство„ – с.Октиси за учебната 2020/2021.
21. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за учебната 2020/2021.
22. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за учебната 2020/2021.
23. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за учебната 2020/2021.
24. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за учебната 2020/2021.
25. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за учебната 2020/2021.
26. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за учебната 2020/2021 година,
27. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за учебната 2020/2021 година,
28. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за учебната 2020/2021 година,
29. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за учебната 2020/2021 година,
30. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за учебната 2020/2021 година,
31. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Единство„ – с.Октиси за учебната 2020/2021 година,
32. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за учебната 2020/2021 година,
33. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за учебната 2020/2021 година,
34. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за учебната 2020/2021 година,
35. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за учебната 2020/2021 година,
36. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за учебната 2020/2021 година,
37. Извештај за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси II квартал 2020 година,
38. Извештај за работа на ЈП „Водовод и Канализација„ – Струга I квартал 2020 година,
39. Годишен план за вработување во СОУ ,,Нико Нестор’’ – Струга .
40. Годишен план за вработување во СОУ ,,Др.Ибрахим Темо’’ -Струга
41. Извештај за реализација на Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Струга , за 2019 година
42. Иницијатива за измена и дополнување на Статyот на општина Струга.
43.Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намена по барање на лицето Рахмани Фитни во КО Долно Татеши.

44.Одлука за утврдување потреба од донесување на проширување на плански опфат по барање на лицето Муједин Коџаџику, во  КО с.Велешта .

45. Барање финансиски помош поднесено од лицето Стефаноска Тања.
46. Барање финансиски помош поднесено од лицето Назиф Максутоски.
47. Барање Финансиска помош за Ракометен Турнир Струга 2020 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател, Ресул Каба

Материали од 44-ма седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son