vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување  52 (педесет и втора)

седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 52 (педесет и втората) седница на Советот на Општина Струга, за30.03.2021год. (Вторник) со почеток во  10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа,
 2. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси,
 3. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
 4. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Св.Климент Охридски“ – с.Драслајца,
 5. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда,
 6. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци,
 7. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица,
 8. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Татеши,
 9. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта,
 10. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта,
 11. Годишна сметка за 2020 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга,
 12. Годишна сметка за 2020 година на СОУ „Др Ибрахим Темо“ – Струга,
 13. Годишна сметка за 2020 година на СОУ „Нико Нестор“ – Струга,
 14. Годишна сметка за 2020 година наЈОУГД 8 Март,
 15. Програма за работа на Одделение за соработка со Месни заедници за 2021 година,
 16. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата испасувањето, и справувањето со кризи во 2021 година,
 17. Извештај за реализација на Програмата на Одделението за Месни Заедници  за 2020 година,
 18. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справувањето со кризи  за 2020 година.
 19. Извештај за работата на центарот за југозападен плански регион за 2020 година.
 20. Барање за давање Согласност на Одлуката за регулирање на односите на ЈП “Водовод и Калнализација” – Струга како следбеник на МЈП Проаква – Струга во договорите за јавно – приватно партнерство за МХЕ „Горно – Беличќи извори„ и МХЕ „Летнички извори„.
 21. Годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – водоснабдување  за 01-2020 до 12 – 2020 година на ЈП „Водовод и канализација„ – Струга.
 22. Годишен извештај за спроведување на утврдените тарифи – одведување на отпадни води за 05.03.2020 до 12 – 2020 година на ЈП „Водовод и канализација„ – Струга.
 23. Барање од МЗ Присовјани за времено користење на Овјектво с.Присовјани – Струга.
 24. План за измена и  дополнување на Годишен  план за вработување на ЈП „ЕКО – СТРУГА„ – Струга за 2021 година,
 25. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за градежно земјиште со намена Г2, на дел од КП. Бр. 940/1 и  КП. Бр.  940/9,  КП. Бр. 940/10,  КП. Бр. 940/11,  КП. Бр. 940/12 и  КП. Бр. 940/13 КО Мороишта – Струга, поднесено од лицето Борис Ковачески.
 26. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место со намена А4.3, на КП.бр. 1736/34 и КП.бр. 1736/35 КО Мислешево – Струга, поднесено од Про – Инженеринг – Тетово.
 27. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект со план за парцелација на ГП 1.14 од ДУП за дел од УЕ – 6, дел од блок 18, КО Стурга, поднесено од Про – Инженеринг – Тетово.
 28. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички план вон населено место со намена А4.3, на КП.бр. 2830, 2830/1, 2832, 2854, 2857, 2858, 2859, 2860, 2871, 2870, 2869, 2861/1, 2861/2, 2869, 2868, 2863 и 2862 КО Лабуништа –  Струга, поднесено од лицето Кујтим Ќазими.
 29. Прифатена Иницијатива за изработка на Урбанистички проект за село со намена А, на КП.бр. 1925 и КП.бр. 1927 КО Боровец – Струга, поднесено од ТД БОГРАД ДОО – Струга.
 30. Прифатена Иницијатива  за измена и дополнување на ГУП за  Струга, за УЕ- 5, УЕ- 7, УЕ- 8 блок 23 и УЕ – 11 – блок 4 и изменување на ДУП за УЕ 8 блок 23, поднесено од КН – Инжиниеринг – Струга.
 31. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката  за утврдување потреба за  поставување на Урбана опрема.
 32. Одлука за определување на јавни паркиралишта за зонско паркирање на подрачјето на  град Струга.
 33. Одлука за утврдување на тарифа на цени по зони, за организирање на зонско паркирање на град Струга.
 34. Барање за финансиски средства поднесено од  лицето Замира Лога од с.Ливада .
 35. Барање за финансиски средства поднесено од  лицето Ариф Аметоски од c. Белица
 36. Советнички прашања.

Материли од 52-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son