vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување  53 (педесет и трета)

седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 53 (педесет и трета) седница на Советот на Општина Струга, за29.04.2021год. (Четврток) со почеток во 10 ,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

    Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Записник од 51-та седница на Советот на општина Струга.

 1. Ребаланс на Буџетот на Општина Стурга,
 2. Извештај за работата на Општина Струга, I квартал 2021 година ,
 3. Одлука за превземање на заостанат долг за              (нафта за грејна сезона 2016 – 2017) за ОУ „Св. Климент Охридски – с. Драслајца и ОУ „Зини Хани„ – с. Велешта.
 4. Предлог – Статут на Основно Општинско Музичко Училиште – Струга,
 5. Годишен план за вработување во СОУ ,,Нико Нестор’’ – Струга .
 6. Годишен план за вработување воООУ,,Св.Климент Охридски”-с.Драслајца,
 7. Годишен план за вработување воООУ,,Орхан Џемаили”-с. Г. Татеши,
 8. Годишен план за вработување воООУ,,Гоце Делчев”-с.Подгорци,
 9. Решение за именување член во Управен одбор на ООУ „Гоце Делчев„ –с.Јабланица,
 10. Нацрт – Одлука за Субвенционирање на трошоци за комунални услуги. 
 11. Годишен План за спречување на корупцијата на Општина Струга за перодот 2021 -2022 година.
 12. Извештај за реализација на Програмата  за еднакви можности за 2020 година.
 13. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Струга, за 2020 година,
 14. Извештај за реализација на Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на општинa Струга,за 2020 година,
 15. Извештај за реализација на Програмата за активностите на Општина Струга во областа на   социјалната  заштита  за потребите на граѓаните на Општина Струга  за 2020 година,
 16. Извештај за реализација на Програмата за  одбележување значајни настани и    личности од нашето  културно минато за 2020 година,
 17. Извештај за работата на ЈП „Еко-Струга„ – Струга, квартал I/ 2021 година ,
 18. Извештај за работата на ЈП „Октиси„ – Октиси,  I квартал 2021 година,
 19. Извештај за работата на ЈКП „Хигиена„ – Лабуништа,    Iквартал 2021 година,
 20. Извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда„ – Делогожда, I квартал 2021 година .
 21. Одлука за поднесување апликација за проект за Изработка на Урбанистичка планска документација за селата Враништа, Татеши и Калишта до Биро за Регионален развој на повикот за 2021- развој на села,
 22. Одлука за финансиско учество на проект за Изработка на Урбанистичка планска документација за селата Враништа, Татеши и Калишта до Биро за Регионален развој на повикот за 2021 година – развој на села.
 23. Одлука за поднесување апликација за проект за Реконструкција на водоводна мрежа во село Долна Белица до Биро за Регионален развој на повикот за 2021- намалување на диспаритетите меѓу и во рамки на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2021 година.
 24. Одлука за финансиско учество на проект за Реконструкција на водоводна мрежа во село Долна Белица до Биро за Регионален развој на повикот за 2021 година – намалување на диспаритетите меѓу и во рамки на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2021 година.
 25. Одлука за поднесување апликација за проект за Изработка на техничка документација за замена на азбест-цементна водоводна мрежа за градот Струга до Биро за Регионален развој на повикот за 2021- развој на урбани подрачја и одржлив урбан развој.
 26. Одлука за финансиско учество на проект за Изработка на техничка документација за замена на азбест-цементна водоводна мрежа за градот Струга до Биро за Регионален развој на повикот за 2021 година – развој на урбани подрачја и одржлив урбан развој.
 27. Одлука за поднесување апликација за проект за Изработка на техничка документација за секундарна канализациона мрежа за село РАдожда и туристичка населба Елен Камен во Струга до Биро за Регионален развој на повикот за 2021- за развој на подрачјата со специфични развојни потреби,
 28. Одлука за финансиско учество на проект за Изработка на техничка документација за секундарна канализациона мрежа за село РАдожда и туристичка населба Елен Камен во Струга до Биро за Регионален развој на повикот за 2021 година – за развој на подрачјата со специфични развојни потреби.
 29. Одлука за определување заштитна зона на зафатите за водоснабдување.
 30. Барање за добивање дозвола за уредување на просторот помеѓу Женска плажа и плажата Мајски Цвет, поденесено од Здружение на граѓани и спортски клубови.

Материли од 53-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son