vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 57 (педесет и седма)
седница на Советот на општина Струга

 Ја свикувам 57 (педесет и седмата) седница на Советот на Општина Струга, за 30.07.2021 год. (Петок) со почеток во 08:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н Р Е Д

 • Записник од 55-тата седница на Советот на општина Струга.
 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга II/2021 година.
 2. Квартален извештај за работата на ЈП„ЕКО-СТРУГА„-Струга II /2021 година
 3. Предлог Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во Општина Струга за 2022 година.
 4. Предлог Одлука за давање согласност на Годишен план за вработување во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за 2022 година.
 5. Предлог – Одлука за согласност на Изменување и дополнување на Статутот на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга.
 6. Предлог Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Центарот за развој на Југозападниот плански регион.
 7. Предлог Одлука за измена и дополнување на Одлуката за определување на јавни паркиралишта за зонско паркирање на подрачјето на град Струга.
 8. Предлог Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на тарифа на цени по зони, за организирање на зонско паркирање на град Струга
 9. Предлог мислење за донесување на урбанистички проект со план за парцелизација, за ГП19.14 со намена А4-времено сместување, според извод од УПВНМ за блок 19 Езерски Лозја во Општина Струга.
 10. Прифатена иницијатива за изработка на урбанистички проект за стопански и индустриски намени за формирање на градежна парцела со намена Г2.1-згради од лесна градежна индустрија на дел од КП 1093/3 идел од КП 1093/1 КО Мороишта, Општина Струга.
 11. Прифатена иницијатива за измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од Блок 12 КО Струга, Општина Струга.
 12. Прифатена иницијатива за изработка на детален урбанистички план за УЕ-2 дел од Блок 8, плански опфат помеѓу улиците, нова проектирана улица 1-1, нова проектирана улица 2-2, пешачка патека и граница на КП 158 и КО 155 КО Струга, Општина Струга.
 13. Барање од МЗ Нерези за времено користење на објект во с.Нерези-Струга.
 14. Барање од МЗ Ложани за времено користење на објект во с.Ложани-Струга.
 15. Предлог Одлука за доделување финансиска помош за Алијеса Алуши.
 16. Предлог Одлука за доделување финансиска помош за Бочески Францоис.
 17. Предлог Одлука за доделување финансиска помош за Ентезан Винца.
 18. Предлог Одлука за превземање на долг на ООУ „Св.Климент Охридски“-с.Драслајца.

Материли од 57-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son