vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

 Се потврдува заверка на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон граници на проектен опфатза изградба на викенд куќи со намена А4.3 –Викенд куќи и други објекти за времено сместување, на К.П.1736/34, К.П.1736/35  и дел од 1736/1 К.О.Мислешево вон.гр.општина Струга изработена   од “ПРО-ИНЖИНЕРИНГ”– Тетово . 04-22/2021-2 од јаноари 2022 година,

ПОТВРДА

ПОРЕКТНА ПРОГРАМА

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).