vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Се потврдува заверка на Проектна програма за изработка урбанистички проект вон граници на урбанистички план за изградба на градба  со намена А1-5 –Семејни куќи во состав на селски стопански двор на К.П. 715 КО Калишта м.в. Бузелица Општина Струга со тех број 04-15/2021 јаноари 2022 изработена од ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ доо –Тетово   

Проектна програма за изработка урбанистички проект вон граници на урбанистички план за изградба на градба  со намена А1-5 –Семејни куќи во состав на селски стопански двор на К.П. 715 КО Калишта м.в. Бузелица Општина Струга со тех број 04-15/2021 јаноари 2022 изработена од ПРО-ИНЖЕНЕРИНГ доо –Тетово., е доставено преку е-урбанизам како  број на постапка 36352 и архивски број 10-3314  од 23.06.2021.

потврда за заверка

Проектна програма

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).