vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 26 (дваесет и шеста) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 26 (дваесет и шестата) седница на Советот на Општина Струга, за 22.08.2023 година (вторник) со почеток во 12:00 часот, во салата на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за втор квартал од 2023 година.
 2. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Струга за 2023 година.
 3. Годишен план за вработување во ЈП „Комунално“ – Струга за 2024 година.
 4. Извештај за работењето на ЈП „Комунално“-Струга, за период од 01.04 до 30.06.2023 година.
 5. Финансиски извештај за работа на втор квартал 01.04-30.06.2023 година на ЈП „Еко Струга“ – Струга.
 6. Извештај за работењето на ЈКП „Хигиена“ с.Лабуништа за период од 01.04.2023 до 30.06.2023 година.
 7. Годишен извештај за работата на Основно Општинско Музичко Училиште – Струга за учебната 2022/2023 година.
 8. Годишна програма за работа на Основно Општинско Музичко Училиште – Струга за учебната 2023/2024 година.
 9. Годишен извештај за работата на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2022/2023 година.
 10. Годишна програма за работа на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда за учебната 2023/2024 година.
 11. Годишна програма за работа на ООУ „Единство“ – с.Октиси за учебната 2023/2024 година.
 12. Годишна програма за работа на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта за учебната 2023/2024 година.
 13. Годишна програма за работа на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Горно Татеши за учебната 2023/2024 година.
 14. Годишна програма за работа на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга за учебната 2023/2024 година.
 15. Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица за учебната 2023/2024 година.
 16. Годишен извештај за работата на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци за учебната 2022/2023 година.
 17. Годишна програма за работа на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци за учебната 2023/2024 година.
 18. Барање за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци за учебната 2023/2024 година.
 19. Барање за формирање паралелки со помалку од 20 ученици и формирање комбинирани паралелки во ООУ „Единство“ – с.Октиси за учебната 2023/2024 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 26-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).