vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Градоначалникот Мерко ги пречека преставниците на Генералениот конзулат на Република Косово со седиште во Струга

Градоначалникот на Општина Струга  денес ка го пречека г.Агим Красниќи, Конзул на Генералниот конзулат на Република Косово со седиште во Струга.  Целта на средбата беше главно информативна по повод отворањето на Генералниот конзулат на Република Косово во Струга,  која ќе ги опфати и други градови на регионот, како Охрид, Ресен, Битола, Прилеп, Крушево, Кичево и Дебар.

Конзулот е наименуван со декрет на Претседателот на Република Косово со што Општина Струга е привилегирана да биде гостопримлива и воедно е отворена за соработување кога станува збор за заеднички национални интереси.

Градоначалникот Мерко изрази подготвеност за соработка и подршка за активностите предвидени од конзулот и неговиот персонал и воедно му посака успех во неговата работа.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Решение за свикување 35 (триесeт и петата) вондредна седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 40 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 35 (триесeт и петата) вондредна седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 33 (триесeт и петата)- вондредна седница на Советот на Општина Струга, за 10.12.2019 год. (Вторник) со почеток во 16,оо часот, во салата на Градоначалникот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Предлог – Одлукa за потврдување на Планот за поделба, ОДУ. Бр. 721/19 од 04.11. 2019 година и потвдување на Спогодбата за присоединување ОДУ. Бр. 722/19 од 04.11.2019 година.

 

Материали од 35-тата седница

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

 

Се реконструира Мостот на поезијата

Почнаа градежните работи за реконструкција на најпознатиот мост во Струга, Мостот на поезијата, каде секоја година се одржуваат Струшките вечери на поезијата, од каде произлегува и името на мостот. Реконструкцијата на овој мост е многу важна затоа не само што служи како клучна точка(мост) за поврзување на писателите ширум светот но и заради фактот дека истиот не е реновиран уште од  неговата изградбата.

Многу наскоро, Мостот на поезијата со нов изглед.

Канцеларија за односи со јавноста,

Општина Струга

Решение за свикување 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 34 (триесет и четвртата) седница на Советот на Општина Струга, за 04.12.2019 год. (среда) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записик од 32-рата седница на Советот на општина Струга,
– Записик од 33 – тата вонредна седница на Советот на општина Струга,

1. Пренамена на Буџетот на општина Струга за 2019 година„
2. Квартален извештај трет квартал 2019 на Буџетот на општина Струга
3. Исправка на грешка на Одлука бр. 08- 4170/17 од 31.10. 2019 година.
4. Предлог – Решение за именување член во Училишен одбор во ООУ „Св. Климент Охридски„ – с. Драслајца,
5. Предлог – Одлука за пренесување на правото на спопственост на објкет канализација – сопственсот на Општина Струга на ЈП „Проаква„ – Струга.
6. Барање од совет на месна заедница с. Мали Влај.
7. Програма за активностите на Општина Струга во областа на заштитата и спасувањето, и справувањето со кризи во 2020 година.
8. Предлог –Програма за работа на областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струга за 2020 година,
9. Квартален Изветај на ЈП „Октиси„ – с. Октиси III квартал 2019,
10. Измена на Статутот на Општина Струга,
11. Програма за социјална заштита за 2020 година,
12. Граѓанска иницијатива за поставување дрвени куќарки на новогодишен пазар.

Материали од 34-тата седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

Градоначалникчката на Стаунтон Каролин Дал на пријателска посета во Општина Струга

Саботата,  градоначалникот на Општина Струга , г.Рамис Мерко ги пречека на пријателска средба градоначалничката на Градот Стаунтон г-ѓа. Каролин Дал, директорката на Библиотеката и Претседателскиот Музеј Вудроу Вилсон г-ѓа. Робин Ван Селденек и градоначалникот на Општина Чаир г. Висар Ганиу. На средбата се разговараше за можни соработки и заеднички проекти, како и за збратимување меѓу Општина Струга и Градот Стаунтон,  така што градоначалничката Дал го почести градоначалникот Мерко  со “Клучот на Градот Стаунтон”.

После средбата,  делегацијата од државата на Вирџинија, заедно со градоначалникот на Општина Чаир и градоначалникот Мерко имаа можност да присустуваат на првиот концерт на ансамблот за албански ора и песни во РСМ,  кој се одржа во Центарот за Култура во Струга, каде што разновидната  традиционлана облека, песни и ора и оставија голем впечаток на градоначалничката Дал која и се заблагодари на градоначалникот Мерко за топлото гостопримство и изрази желба ваквите средби да се повторат  и во иднина.

Канцеларија за односи со јавноста,
Општина Струга

Р Е  Ш Е Н И Е За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 32 (триесет и втора) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 32 (триесет и втората) седница на Советот на Општина Струга, за 15.11.2019 год. (Петок) со почеток во 14,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

– Записик од   31 – вата  на Советот на општина Струга,

 

 1. Предлог-Развојни Програми на општина Струга за периодот 2020-2023 година.
 2. Програма за измена на Програмата за зимско одржување на локални патишта и улици на општина Струга за 2019/2020 година.
 3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за времен прекин на донесување и спроведување на урбанистички планови и постапка за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти.
 4. Предлог- Прогрма за заштита на населението од заразни болести на општина Струга за 2020 година.
 5. Барање на МЗ-Радожда за времено користење на задружен дом во с. Радожда.
 6. Прелог -Одлука за основање општински Совет за социјална заштита,
 7. Предлог – Одлука за избор на командир на полициска станица – Струга,
 8. Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар – сопственост на општина Струга на ЈП „ЕКО – Струга“ –Струга.
 9. Измена и допонување на Годишниот план за вработување за ЈП „Комунално“ – Струга за 2019 година,
 10. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Изработка на техничка документација за изградба и реконструкција на инфраструктурата во Комерцијална -Сервисна Зона Струга
 11. Предлог – Одлука за поставување на урбана опрема од западен колектор од „Евро Хотел“ – населба „Езерски Лозја“ ,
 12. Барање финансиска помош за лицето Михајло Наумоски од с.Мали Влај,
 13. Барање финансиска помош за лицето Андоноски Влатко.
 14. Барање финансиска помош за лицето Демка Мехмедоска.
 15. Годишен План за вработување на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за 2020 година.
 16. Годишен План за вработување на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за  2020 година.
 17. Годишен План за вработување на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за 2020 година.
 18. Годишен План за вработување на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за 2020 година.
 19. Годишен План за вработување на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за 2020 година.
 20. Годишен План за вработување на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за 2020 година.
 21. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за 2020 година.
 22. Годишен План за вработување на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за 2020 година.
 23. Годишен План за вработување на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за 2020 година.
 24. Годишен План за вработување на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за 2020 година.
 25. Годишен План за вработување на СОУ „Нико Нестор„ – Струга за 2020 година.
 26. Годишен План за вработување на СОУ „Др. Ибрахим Темо„ – Струга за 2020 година.
 27. Програма за пречек на новата 2020 година,
 28. Програма за измена и дополнување на Програмната за јавна чистота на Општина Струга за 2019 година

 

Materialet e mbledhjes

ОБЈАВА на Б-интегрирана еколошка Дозвола

Почитувани,

 

Градоначалникот на општина Струга согласно член 99 став 1,член 107 став 13 и член 122 став 4 од Законот  за животна средина („Службен весник на Р.М.“бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 , 192/2015, 39/16 и 99/18), ја издава следната

 

ОБЈАВА

 на Б-интегрирана еколошка Дозвола

 

Согласно член 122 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14,44/15,129/15,192/2015, 39/16 и 99/18), до  Градоначалникот на општина Струга доставено е барање за издавање на Б-интегрирана еколошка Дозвола бр.03-2325/1 од 22.09.2010 година

Подносител на барањето:

ДООЕЛ ,,КОНДРИ ИНЖИНЕРИНГ”

Локација: „Долна Краста“ с.Долна Белица

Адреса:

с.Велешта

Струга,  КП.1826, 1641, 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3

 

Координати на локацијата концесиско поле

Точка       Кордината X    Кордината Y   

T -1               4. 564.388          7. 469.595;

T-2                4. 564.485          7. 469.675;

T-3                4. 564.564          7. 469.665;

T-4                4. 564.614          7. 469.552;

T-5                4. 564.609          7. 469.465;

T-6                4. 564.487          7. 469.395;

Т-7                4. 564.417          7. 469.463;

 

 

-Површина          P=0.075 км2

 

Контакт лице:

Урим Кондри

Тел: 070/232793

 

Категорија на инсталацијата:

Прилог 2, Точка 3.2. Инсталација за ископ, дробење,мелење,сеење, загревање на минерални суровини; и 3.3 Стационарни бетонски бази со вкупен капацитет на силосите поголем од 50m3.

 

Дозволата во печатена форма, ќе биде достапна на заинтересираната јавност во рок од 15 дена по објава во дневниот печатт, во просториите на:

 

Општина Струга Маршал Тито Б.Б 6330 СТРУГА .

Секој работен ден од 08 – 15:00 часот.

Контакт телефон:  046 781-335

 

Ве информираме дека Дозволата ќе биде достапна и во електронска форма, на официјалната web страница на Oпштина Струга:

 

www.struga.gov.mk

Со почит,

Општина Струга

 

Materiali

Најава

Општина Струга, ги известува и апелира до граѓаните, за после прием на решенијата за уплата на
данок на имот и комунална такса-фирмарина, да се обратат во просториите на Општина односно
во Одделението за даноци и комунална такса во врска со ажурноста на податоците. Одделението
за данок на имот и комунална такса при Општина Струга Ве повикува за соработка со
транспарентност и подготвеност за отстранување на сите нејаснотии во согласност со закон.

Во услуга на граѓаните,
Општина Струга

Р Е Ш Е Н И Е За свикување 31 (триесет и прва) седница на Советот на општина Струга

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 31 (триесет и прва) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 31 (триесет и прва) седница на Советот на Општина Струга, за  31.10.2019 год. (Четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

-Записик од   29 – тата седница на Советот на општина Струга,

– Записик од   30 – тата (Вондредна) на Советот на општина Струга,

 

 

 1. Извештај за работа на ЈП „ЕКО – СТРУГА„ – Струга, 01.01.2019 – 30.06.2019 година, I и II квартал 2019 година,
 • Извештај за работа на ЈП „ЕКО – СТРУГА„ III-квартал 2019 година.
 1. Предлог – Одлука за пренесување на правото на сопственост на движна ствар,
 2. Предлог – Одлука за  преземање на долг.
 3. Барање финанциска помош поднесено од лицата Нефи  Исмаилоски, Невзат Исмаили, Неџип Исмаили и Едмонд Исмали  од с. Шум,
 4. Барање поднесено од лицето Хасан Истрефи од с. Горно Татеши, за измена на Програмата за уредување на градежно земијиште за уредување на одводен канал
 5. Барање финанциска помош поднесено од лицето Тасим Узеири од с. Теферич,
 6. Барање финанциска помош поднесено од лицето Асан Беќироски од с. Подгорци,
 7. Барање финанциска помош поднесено од лицето Незат Купа од с. Велешта,
 8. Предлог – Одлука за пренесување на право на совственсот на фотоволтаични системи сопственсот на Општина Струга,
 9. Предлог – Решение за разрешување и менување член во Надзорен одбор на ЈП „Комунално„ – Струга,
 10. Предлог – Решение за разрешување и именување член во Управен одбор во Училишен дом „Браќа Миладиновци„ – Струга,
 11. Предлог – Решени за разрешување членови на Училишен одбор и именвуање член на ООУ Јосип Броз Тито – Струга,
 12. Предлог – Решени за разрешување и именување членови на Училишен одбор на СОУ „Нико Нестор„ – Струга,
 13. Предлог- Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесена од лицето Музафер Асани за кп. бр. ____ за с. Горна Белица.

 

Материали од 31-та седница

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son