vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Комисија за прашања поврзани со мандатот, избори и именувања

 1. Инает Дани – председател,
 2. Елена Лазареска – член,
 3. Валентина Переска – член,
 4. Илија Пејоски – член.

Комисија за финансии и буџет и локален економски развој

 1. Заиде Ѓура – председател,
 2. Борјанка Јованоска – член,
 3. Раиф Мирселоски – член,
 4. Едмонд Вејсели – член,
 5. Илија Пејоски – член.

Kомисија за урбанизам

 1. Мурат Шабани– председател,
 2. Ацо Ѓуроски –член,
 3. Емин Купа –член,
 4. Ален Деребан – член,
 5. Илија Пејоски – член.

Kомисија за социјални активности

 1. Елена Лазареска – председател,
 2. Инает Дани – член,
 3. Ален Деребан – член,
 4. Борјанка Јованоска – член,
 5. Каим Даути – член.

Kомисија за јавни и општински активности и заштита на животната средина

 1. Ресул Каба – председател,
 2. Арбнор Муса – член,
 3. Берат Колоња – член,
 4. Дејан Пауноски – член,
 5. Раиф Мирселоски – член.

Kомисија за туризам

 1. Николина Велоска Глигороска – председател,
 2. Ферзије Леши – член,
 3. Арбнор Муса – член,
 4. Берат Колоња – член,
 5. Валентина Переска – член.

Kомисија за локална самоуправа

 1. Ермис Кала – председател,
 2. Дејан Пауноски – член,
 3. Берат Колонја – член,
 4. Самир Јускоски – член,
 5. Башким Кариманоски – член.

Kомисија за соработка со невладини организации

 1. Имер Имери – председател,
 2. Емина Мемишоска Шерифоска – член,
 3. Ален Дербан – член,
 4. Ацо Ѓуроски – член,
 5. Инает Дани – член.

Kомисија за родова  еднаквост

 1. Валентина Переска – председател,
 2. Ферзије Леши – член,
 3. Јасмина Цаноска – член,
 4. Елена Лазареска – член,
 5. Емина Мемишоска Шерифоска – член.

Kомисија за правен статут

 1. Ресул Каба – председател,
 2. Мурат Шабани – член,
 3. Имер Имери – член,
 4. Ален Деребан – член,
 5. Nikolina Vellkoska Gligoroska – член.

Kомисија за обележување на празници и манифестации, споделување на награди и признанија

 1. Борјанка Јованоска – председател,
 2. Мурат Шабани – член,
 3. Арбнор Муса – член,
 4. Ферзије Леши – член,
 5. Валентина Переска – член.