vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş


 • TATIME


 • FINANCA

  FORMULAR – Kërkesë për mjete financiare


 • AMBIENT JETËSOR

  Pasi  formulari nuk është i njëjtë për të gjithë projektet do ju lusnim që formularin nvarësisht prej projektit tuaj  ta merrni ne objektin e Komunës së Strugës.

  Ju faleminderit


 • KËRKESË PËR PAISJE URBANE

  Dokumentet e nevojshme për kërkesat për vendosjen e pajisjes urbane:

  • Për persona fizik
  1. Kërkesë
  2. Vërtetim për tatime të paguara nga komuna
  3. Për personat të cilët nuk janë nga Struga – vendqëndrimi Strugë
  4. Vërtetim nga DTHP
  • Për persona juridik
  1. Kërkesë
  2. Aktvendim nga Regjistri qëndror për kryerje të veprimtarisë
  3. Aktvendim për plotësim të kushteve minimale teknike për kryerjen e veprimtarisë nga Ministria e Shëndetësisë
  4. Aktvendim për plotësimin e kushteve minimale teknike higjienike për kryerjen e veprimtarisë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale
  5. Aktvendim për plotësim të kushteve minimale teknike higjienike për kryerjen e veprimtarisë nga Ministria e Ekonomisë
  6. Vërtetim për tatime të paguara nga komuna
  7. Vërtetim për taksë komunale të shlyer nga NPN Proaqua
  8. Vërtetim për taksë komunale të shlyer nga NP Komunale

 • INSPEKTORATI

  FORMULAR – Kërkesë deri te Inspektoriati i komunës