vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Согласно Програмата за поставување на Урбана опрема на подрачјето на општина Струга за 2018 година бр.08-753/10 од 27.02.2018година како корисници на јавна површина Ве известуваме дека е потребно  најкасно до 15.04.2018година да  поднесете барање за користење на јавната површина.

Кон Барањетоподнбесено на шалтер на оопштина Струга требат да се достават следните документи

  • Решение од Централен регистар за вршење дејност
  • Решение за исполнување минимално хигиено технички услови за вршење дејност (од Министерство за економија,министерство за здравство,Министерство за труд)
  • Уверение за платен даночни обврски од општината
  • Потврда за измирени обврски од ЈП.Комунално Струга
  • Потврда за измирени обврски од МЈП Проаква Струга, Во спротивно ке се превземат казнени мерки,а согласно Законот за градба  член 135-а алинија 5 надлежниот орган нема да издаде Одобрение –Решение за поставување на урбана опрема  во период најмалку од 6 месеци.

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).