vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Sipas Programit për vendosjen e pajisjeve urbane në territorin e Komunës së Strugës për vitin 2018 nr.08-753/10 nga data 27.02.2018 si shfytëzues të sipërfaqeve publike ju njoftojmë se është e nevojshme të paktën deri në 15.04.2018 të sillni kërkesë për shfytëzimin e sipërfaqes publike.

Me kërkesën e sjellur në sportel të Komunës së Strugës duhet të dorëzohen dokumentet në vijim:

  • Aktvendim nga Regjistri Qendror për kryerjen e veprimtarisë
  • Aktvendim për plotësimin e kushteve minimale tekniko higjienike për kryerjen e veprimtarisë (nga Ministria e ekonomisë Ministria e shëndetësisë, dhe Ministria për punë)
  • Vërtetim për obligimet tatimore të paguara nga komuna
  • Vërtetim për  obligimet e shlyera  nga NP.Komunallno Strugë
  • Vërtetim për obligimet e shlyera nga NPN Proakva Strugë , Në të kundërtën do të ndërmerren masa ndëshkuese kurse në pajtim me Ligjin për ndërtim Neni 135-a alinea 5 organi kompetent nuk do të lëshojë Leje-Aktvendim për vendosjen e pajisjeve urbane në një periudhë prej së paku 6 muajve.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).