vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), донесувам

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување осмата седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 8 (осмата) седница на Советот на Општина Струга, за 16.04.2018 год. (Понеделник) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:
Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од 7 – мата седница на Советот на општина Струга.

 1. Предлог – Деловник на Советот на општина Струга,
 2. Предлог – Буџетски календар на општина Струга за 2019 година,
 3. Извештај за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Струга за 2017 година.
 4. Извештај за реализација на програмата за социјална заштита на општина Струга за 2017 година
 5. Извештај за реализација на програмата за заштина на населението од заразни болести за 2017 година
 6. Извештај за реализација на програмата за работа на одделението за соработка со МЗ за 2017 година
 7. Извештај за активностите на општина Струга во областа на заштитата и спасувањето и справување со кризи за 2017 год.
 8. Извештај за работата на центарот за југозападен плански регион за 2017 година.
 9. Извештај за работа на ЈП „Комунално“ – Струга Квартал III/2017,
 10. Годишен финансиски извештај од 01.01.2017 – 31.12.2017 година, на МЈП „Проаква“ – Струга,

-Извештај за работа на МЈП „Проаква “- Струга за 2017 година

 1. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Мурат Лабуништи“ – с.Лабуништа,
 2. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Единство“ – с.Октиси,
 3. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Јосип Броз Тито“ – Струга,
 4. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Св.Климент Охридски“ – с.Драслајца,
 5. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Нури Мазари“ – с.Делогожда,
 6. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Подгорци,
 7. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Гоце Делчев“ – с.Јабланица,
 8. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Орхан Џемаили“ – с.Татеши,
 9. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Зини Хани“ – с.Велешта,
 10. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Ашим Агуши“ – с.Радолишта,
 11. Годишна сметка за 2017 година на ООУ „Браќа Миладиновци“ – Струга,
 12. Годишна сметка за 2017 година на СОУ „Др Ибрахим Темо“ – Струга,
 13. Годишна сметка за 2017 година на СОУ „Нико Нестор“ – Струга,
 14. Годишна сметка за 2017 година на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга,
 15. Предлог – Инициjатива поднесена од лицето Баријe Дрбачи од Струга, за изработка на Детален Урбанистички План за Урбана Единица 2 од блок 8, изменување и дополнување  во Општина Струга плански период 2018 – 2023, со површина од 4,00 ха.
 16. Предлог – Инициjатива поднесена од лицето Салија Усеини од Струга, за изработка на Детален Урбанистикчки план за Урбана Единица 4 дел од блок 13, изменување и дополнување во Општина Струга плански период 2018 – 2023, со површина од 11.70 ха.
 17. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Балкоски Глигор од Струга,
 18. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Реџо Тафилоски од с.Лабуништа,
 19. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Неџат Муроски од с.Боровец – Струга,
 20. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Основен суд – Струга,
 21. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Бејадин Јусуфи од Струга,
 22. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Субија Муслиоски од Кавадарци,
 23. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Сулејман Шемо од с.Радолишта,
 24. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Трпена Петрушеска, Драган Ниноски и Горан Ниноски од Струга,
 25. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Ајредин Рамо од Струга,
 26. Предлог – Одлука за утврдување потреба од донесување Урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Феваил Исмаили од Струга,
 27. Предлог – Барање за поништување на одлука бр. 08-4170/27 од 10.11.2016 година.
 28. Предлог – Одлука за времен режим на сообраќај на улици во град Струга.
 29. Предлог – Програма за изградба на спортска сала од 1500 м2,
 30. Предлог – Одлука за воспоставување на регионално управувње со отпад.
 31. Барање од МЗ. Драслајца за времено користење на  Задружен  дом  во  с. Драслајца
 32. Барање финансиска помош од лицето Назиф Максутоски,
 33. Предлог-Одлука за отпис и расходување на основни средства и ситен инвентар сопственост на Oпштина Струга,
 34. Предлог Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства од буџетската сметка на Општина Струга
 35. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Управниот одбор на ЈП „Комунално„ – Струга.
 36. Предлог – Решение за разрешување и именување на член на Одборот за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунално„ – Струга.
 37. Предлог-Одлука за основање на Јавното Претпријатие за јавни паркиралишта.
 38. Предлог-Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и спасување на Општина Струга и извршители за административно-технички оперативни работи.

Бр.08-1535/1

27.03.2018 гoд.

СТРУГА

Материали од 8-та седница

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА

Претседател,

Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son

Baymavi cratosslot vdcasino Supertotobet sekabet paykwik экскурсии из мармариса остров клеопатры Marmaris excursions dalaman airport transfers paykwik paykwik satın al paykwik al ucuz paykwik paykwik fiyatları Paykwik Nedir? paykwik bozum