vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së tetë të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 8 (tetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 16.04.2018,     (E hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 7 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim – Rregullore për punën e Këshillit të komunës së Strugës.
 2. Propozim – Kalendar Buxhetor të komunës së Strugës për vitin 2019,
 3. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të  komunës  së Strugës për vitin 2017
 4. Raport për realizimin e Programit për mbrojtje sociale të komunës së Strugës për vitin 2017,
 5. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse për vitin 2017
 6. Raport për realizimin e Programit për punën e Njësisë për bashkëpunim me BV për vitin 2017,
 7. Raport për aktivitetet e komunës së Strugës në sferën e mbrojtjes dhe shpëtimit dhe menaxhim me kriza për vitin 2017.
 8. Raport për punën e Qendrës së rajonit planor jugperëndimor për vitin 2017
 9. Raport për punë të NP “Komunallno” – Strugë Kuartali III/2017,
 10. Raport vjetor financiar nga data 01.01.2017 – 31.12.2017 të NPN Proaqua – Strugë,

-Raport për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2017,

 1. Llogaria vjetore e SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin 2017,
 2. Llogaria vjetore e SHFK “Edinstvo” – f. Oktis për vitin 2017,
 3. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2017
 4. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2017,
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazar” – f. Dollogozhdë për vitin 2017,
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin 2017,
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin 2017,
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh për vitin 2017,
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin 2017,
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin 2017,
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2017,
 12. Llogaria vjetore e SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2017,
 13. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2017,
 14. Llogaria vjetore e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2017,
 15. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Barije Dërbaçi nga Struga, për përpunimin e Planit detal urbanistik për Njësinë Urbane 2 pjesë nga blloku 8, ndryshim dhe plotësim në Komunën e Strugës periudha planore 2018 – 2023, me sipërfaqe prej 4,00 ha.
 16. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Salija Useini nga Struga, për përpunimin e Planit detal urbanistik për Njësinë Urbane 4 pjesë nga blloku 13, ndryshim dhe plotësim në Komunën e Strugës periudha planore 2018 – 2023, me sipërfaqe prej 11,70 ha.
 17. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Gligor Ballkoski nga Struga.
 18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Rexho Tafilloski nga f. Llabunishtë,
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Nexhat Muroski nga f. Borovec.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit,  parashtruar nga Gjykata themelore – Strugë.
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Bejadin Jusufi nga Struga,
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Subija Muslioski nga Kavadarci,
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Sulejman Shemo nga f. Ladorisht,
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Tërpena Petrusheska, Dragan Ninoski dhe Goran Ninoski nga Struga,
 25. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Ajredin Ramo nga Struga,
 26. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Fevail Ismaili nga Struga,
 27. Propozim – Kërkesë për shfuqizimin e vendimit nr. 08-4170/27 të datës 10.11.2016.
 28. Propozim – Vendim për regjim të përkohshëm të komunikacionit në rrugët e qytetit të Strugës.
 29. Propozim – Program për ndërtimin e sallës sportive prej 1500 m2,
 30. Propozim – Vendim për themelimin e menaxhimit rajonal të mbeturinave.
 31. Kërkesë nga BV Drasllajcë për shfrytëzim të përkohshëm të Shtëpisë kooperative në f.Drasllajcë
 32. Kërkesë ndihmë financiare për personin Nazif Maksutoski,
 33. Propozim – Vendim për çregjistrim dhe shlyerje të mjeteve themelore dhe inventarit të imët pronësi e Komunës së Strugës.
 34. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim dhe autorizim për shlyerjen respektivisht transferimin e mjeteve nga llogaria e buxhetit të Komunës së Strugës
 35. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin Drejtues të NP “Komunallno” – Strugë.
 36. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin për kontrollë të Punës materialo- financiare të NP                   “ Komunallno ” – Strugë.
 37. Propozim – Vendim për themelimin e Ndërmarrjes Publike për vendparkime publike
 38. Propozim – Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Shtabit për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës së Strugës dhe zbatues për punë administrativo-teknike dhe punë operative.

Nr. 08-1535/1
27.03.2018
STRUGË

Materialet e mbledhjes së 8 – të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son