vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

 

Р Е  Ш Е Н И Е

За свикување 29 (дваесет и девета ) седница на Советот на општина Струга

 

Ја свикувам 29 (дваесет и девета) седница на Советот на Општина Струга, за 24.09.2019 год.                (Вторник)  со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 • Записик од 28  – тата седница на Советот на општина Струга,

 

 1. Измени и дополнување (Ребаланс)  на Буџетот на општина Струга за 2019 година,
 1. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за учебната 2019/2020 година,
 2. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за  учебната 2019/2020 година,
 3. Годишна програма на ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за учебната 2019/2020 година,
 4. Годишна програма на ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за учебната 2019/2020 година,
 5. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за учебната 2019/2020 година,
 6. Годишна програма на ООУ „Единство„ – с.Октиси за учебната 2019/2020 година,
 7. Годишна програма на ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за учебната 2019/2020 година,
 8. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за учебната 2019/2020 година,
 9. Годишна програма на ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за учебната 2019/2020 година,
 10. Годишна програма на ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за учебната 2019/2020 година,
 11. Годишна програма и Програма за екскурзии на ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за учебната 2019/2020 година,
 12. Годишна програма на СОУ „Нико Нестор“ – Струга за учебната 2019/2020 година,
 13. Годишна програма на СОУ “ Д-р. Ибрахим Темо„ – Струга за учебната 2019/2020 година,
 14. Годишна Програма на ЈОУДГ „8-ми Март„ за 2019/2020 година,
 15. Стратегија за меѓуетничка интерграција во образованието и граѓанска вклученост во Општина Струга.
 16. Извештај за работа на МЈП „Проаква„ – Струга, 01.01.2019 – 30.06.2019 година,
 17. Годишен извештај за спроведување на тарифите за услуга за МЈП „Проаква„ – Струга,
 18. Извештај за работа на ЈП „Октиси„ – с.Октиси II квартал 2019 година,
 19. Извештај за работа на ЈПК „Хигиена„ – с.Лабуништа II квартал 2019 година,
 20. Годишен План за вработување за 2020 година на ЈПК „Хигиена„ – с.Лабуништа,
 21. Програма за измена и дополнување на Програмната за јавна чистота на Општина Струга за 2019 година,
 22. Предлог – Програма за зимско одржување на локални патишта и улици во Општина Струга за 2019 /2020 година.
 23. Барање финансиска помош од лицето Неџми Ќазими од с. Г. Татеши,
 24. Решение за запирање на објавување пропис донесен од Советот на Општина Струга.

Материали од 29-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).