vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Njësitë

1.Njësia për çështje juridike dhe normativ

2.Njësia për punë të përgjithshme

3.Njësia për bashkëpunim me bashkësit lokale dhe mbrojtje dhe shpëtim

Sektori për çështje juridike dhe punë të përgjithshme


Njësitë

 1. Njësia për koordinim buxhetor
 2. Njësia për kontroll buxhetor
 3. Njësia për kontabilitet dhe pagesa
 4. Njësia për tatime dhe taksa komunale
 5. Njësia për furnizime publike

Sektori për çështje financiare


Njësitë

 1. Njësia për arsim dhe kulturë
 2. Njësia për sport dhe shoqata të qytetarëve
 3. Njësia për mbrojtje sociale, të fëmijëve dhe shëndetësore

Sektori për veprimtari publike


Njësitë

 1. Njësia për përkrahje të kryetarit dhe organizim të punës së këshillit
 2.  Njësia për teknologji informatike

Sektori për përkrahje të kryetarit, organizim të punës së këshillit dhe teknologjis informatike


Njësitë

 1. Njësia për zhvillim ekonomik lokal
 2. Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar dhe fonde evropiane

Njësia për turizëm