Lajme

Draft – Plani për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të Rajonit të Ohrit për periudhën 2019-2028

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor informon publikun e interesuar që është përgatitur dhe publikuar një Draft Plan për menaxhimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të Rajonit të Ohrit për periudhën 2019-2028. Raport  për  vlerësim strategjik  të ndikimit në mjedisin jetësor  për plan për menaxhimin me  trashëgimit  natyrore dhe kulturore  në rajonin e Ohrit […]

Lexo lajmet tjera