vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Врз основа на член  39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Сл. Весник на РМ„ бр. 5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е
За свикување 12 (дванаесеттата) седница на Советот на општина Струга

      Ја свикувам 12 (дванаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 30.08.2018 год. (четврток) со почеток во 10,оо часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

Седницата ќе работи, по следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

    – Записник од 11 – тата седница на Советот на општина Струга.

 1. Квартален извештај за работата на Општина Струга II квартал 2018,
 2. Квартален извештај за работата на МЈП „Проаква„ – Струга, I и II квартал 2018,
 3. Квартален извештај за работата на ЈП „Комунално„ – Струга  II квартал 2018,
 4. Квартален извештај за работата на ЈКП „Хигиена„ – с.Лабуништа  II квартал 2018,
 5. Квартален извештај за работата на ЈП „Октиси„ -с.Октиси II квартал 2018,
 6. Квартален извештај за работата на ЈП „Водовод Делогожда„ – с.Делогожда, I и II квартал 2018,
 7. Предлог – Одлука за висината на надоместокот за давање лиценца за ноќен бар, кабаре, диско клуб и диско клуб на отворен простор,
 8. Барање од МЗ. Г.Белица за продолжување на Договорот за доделување на времено користење на Задружен Дом – Г.Белица,
 9. Предлог – Одлука за превземање на долг на основните училишта,
 10. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци„ – Струга за учебната 2018/2019
 11. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Јосип Броз Тито„ – Струга за учебната 2018/2019.
 12. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Нури Мазари„ – с.Делогожда за учебната 2018/2019
 13. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Ашим Агуши„ – с.Радолишта за учебната 2018/2019 .
 14. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Св.Климент Охридски„ – с.Драслајца за учебната 2018/2019.
 15. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Единство„ – с.Октиси за учебната 2018/2019 .
 16. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Зини Хани„ – с.Велешта за учебната 2018/2019.
 17. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев„ – с.Јабланица за учебната 2018/2019,
 18. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Орхан Џемаили„ – с. Г.Татеши за учебната 2018/2019 .
 19. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици  и комбинирани паралелки во ООУ „Мурат Лабуништи„ – с.Лабуништа за учебната 2018/2019.
 20. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во ООУ „Гоце Делчев„ – с.Подгорци за учебната 2018/2019.
 21. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во СОУ „Нико Нестор“ – Струга за учебната 2018/2019 година,
 22. Одлука за утврдување паралелки со помал број на ученици во СОУ “ Ибрахим Темо„ – Струга за учебната 2018/2019 година,
 23. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Реконструкција на локален пат за спој на селата Мислешево и Мороишта со регионален пат Р 2243“
 24. Предлог – Одлука за давње согласност за намена на проектот „Реконструкција на локален пат за спој на селата Мислешево и Мороишта со регионален пат Р 2243“,
 25. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Уредување на централна улица во село Лабуништа“
 26. Предлог – Одлука за давње согласност за намена на проектот „Уредување на централна улица во село Лабуништа“,
 27. Предлог – Одлука за определување на приоритет на проектот „Реконструкција на локален пат од село Нерези до место викано св. Спас кој е крак на регионален пат Р 2241 – развој на туристичките потенцијали на Долни Дримкол“
 28. Предлог – Одлука за давње согласност за намена на проектот „Реконструкција на локален пат од село Нерези до место викано св. Спас кој е крак на регионален пат Р 2241 – развој на туристичките потенцијали на Долни Дримкол“,
 29. Предлог-Одлука за постапување на приоритет за аплицирање на Програмата на Агенцијата за финансиска помош за земјоделско и рурарен развој мерка – 321 за проектот “реконструкција на локален пат за поврзување на с.Мороишта со с.Волино,
 30. Предлог-Одлука за давање согласност за намена на проектот реконструкција на локален пат за поврзување на с.Мороишта со с.Волино,
 31. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Африм Каба од с. Велешта,
 32. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Африм Каба од с.Велешта КП бр. 1127/1 КО Велешта – вон.гр.реон,
 33. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Енвер Мена од с.Биџево,
 34. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Реџо Реџоски од с. Подгорци,
 35. Предлог Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената поднесено од Милорад Чавкоски од Струга,
 36. Предлог – Одлука за разрешување и именување на член во УО на МЈП „Проаква„ – Струга,
 37. Предлог – Иницијатива поднесено од Џетан Истрефи од Струга, за изработка на УП вон населено место К.П. 2016/3 и 2016/35 КО Мислешево.
 38. Предлог – Иницијатива поднесено од ФОРМИ  од Битола, за изработка на ДУП за УЕ – 10 дел од урбан блок 28 КО Струга.

 

Материали од 12-та седница

 

Бр.08-3616/1
17.08. 2018 гoд.
СТРУГА

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Ресул Каба

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son