vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 12 (dymbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

     E konvokoj mbledhjen e 12 (dymbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.08.2018,   (E Enjte) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

          – Procesverbal nga seanca e 11 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës, kuartali i II/2018,
 2. Raport kuartal për punën e NPN “Proakva” – Strugë, kuartali i I dhe i II/2018,
 3. Raport kuartal për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i II/2018,
 4. Raport kuartal për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë, kuartali i II/2018,
 5. Raport kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis, kuartali i II/2018,
 6. Raport kuartal për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f.Dollogozhdë, kuartali i I dhe II/2018,
 7. Propozim – Vendim për lartësinë e kompensimit për dhënien e licencës për bar nate, kabare, disko-klub dhe disko-klub në sipërfaqe të hapur,
 8. Kërkesë nga BV – Belica e Sipërme për vazhdimin e Kontratës për ndarjen e shfrytëzimit të përkohshëm të Shtëpisë kooperative – Belica e Sipërme,
 9. Propozim – Vendim për marrjen e borxhit të shkollave fillore,
 10. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 11. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 12. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2018/2019.
 13. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2018/2019.
 14. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2018/2019.
 15. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2018/2019.
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2018/2019.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2018/2019.
 18. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2018/2019.
 19. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2018/2019.
 20. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2018/2019.
 21. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 22. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHMK “Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioritetit për projektin “Rikonstruim i rrugës lokale që lidh  fshatrat Misleshovë dhe Morovishtë me rrugën regjionale R 2243”   https://casinositeleritr.com/slot-makinesi-taktikleri/
 24. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim, për qëllim të projektit “Rikonstruimi i rrugës lokale për lidhjen e fshatrave Misleshovë dhe Morovishtë me rrugën regjionale R 2243”,
 25. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioritetit për projektin “Rregullimi i rrugës qendrore në fshatin Llabunishtë”
 26. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim, për qëllim të projektit “Rregullimi i rrugës qendrore në fshatin Llabunishtë”
 27. Propozim – Vendim për përcaktimin e prioritetit për projektin “Rikonstruim i rrugës lokale nga fshati Nerez deri në vendin e quajtur Shën Spas që është pjesë e rrugës regjionale R 2241 – zhvillimi i potencialeve turistike në Drimkolin e Poshtëm”
 28. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim, për qëllim të projektit “Rikonstruim i rrugës lokale nga fshati Nerez deri në vendin e quajtur Shën Spas që është pjesë e rrugës regjionale R 2241 – zhvillimi i potencialeve turistike në Drimkolin e Poshtëm”
 29. Vendim për përcaktimin e prioritetit për aplikimin e Programit të Agjensionit për ndihmë financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural – masa 321, për projektin “Rekonstruimi i rrugës lokale Morovishtë – Komuna e Strugës me fshatin Volinë,
 30. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim për projektin “Rekonstruimi i rrugës lokale pë lidhjen e fshatit Morovishtë – Komuna e Strugës me fshatin Volinë,
 31. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Afrim Kaba nga f.Veleshtë,
 32. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Afrim Kaba nga f.Veleshtë në PK nr. 1127/1 KK Veleshtë – jashtë raj.ndërt.,
 33. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Enver Mena nga f.Bixhovë,
 34. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Rexho Rexhoski nga f.Podgorcë,
 35. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Millorad Çavkoski nga Struga,
 36. Propozim – Vendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në KD të NPN “Proakva” – Strugë,
 37. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Xhetan Istrefi nga Struga, për përpunimin e PU jashtë vendbanimit për PK. 2016/3 dhe 2016/35 KK Misleshovë.
 38. Propozim – Iniciativë parashtruar nga FORMI nga Manastiri, për përpunimin e PDU për NJU 10 pjesë nga BU 20 KK Strugë.

 

Materialet e mbledhjes së 12-të

 

Nr. 08-3616/1
17.08. 2018
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son