vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување 15 (петнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 15 (петнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 27.10.2022 год. (четврток) со почеток во 10:00 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Квартален извештај на Буџетот на општина Струга за трет квартал 2022 година.
  2. Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга за 2021/2022 година.
  3. Годишна програма за работа на ЈОУДГ „8-ми Март“ – Струга за 2022/2023 година.
  4. Предлог – Програма за работа на Советот на Општина Струга за 2023 година.
  5. Предлог – Програма за родова еднаквост за 2023 година.
  6. Предлог – Програма за пречек на Hовата 2023 година.
  7. Предлог – Одлука за поставување на спомен обележје-плоча.
  8. Одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичка планска документација за усогласување на намената за дел од КП бр.1283/3 во КО Мороишта.
  9. Барање од Средните и Основните училишта.
  10. Предлог – Одлука за давање согласност на Измена на Годишен план за вработување во ООУ „Гоце Делчев“ с.Јабланица за 2022 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материли од 15-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).