vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа, („Службен весник на Република Македонија„ бр.5/02), Претседателот на Советот на општина Струга, донесе

Р Е  Ш Е Н И Е за свикување на 18 (осумнаесетта) седница на Советот на општина Струга

Ја свикувам 18 (осумнаесеттата) седница на Советот на Општина Струга, за 29.12.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот, во големата сала на Советот на општина Струга:

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

– Записник од шеснаесетта седница на Советот на општина Струга.

  1. Предлог Статутарна Одлука за изменување на Статутот на општина
  2. Предлог – Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Струга за 2023 година.
  3. Предлог – Буџет на општина Струга за 2023 година.
  4. Предлог – Одлука за извршување на Буџетот на општина Струга за 2023 година.
  5. Предлог – Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2023 година на сметката на општина Струга.
  6. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование за 2023 година.
  7. Предлог – Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за основното образование за 2023 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА СТРУГА
Претседател,
Арбереша Влаши

Материjaли од 18-та седница

There are no comments yet.

Напишете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).