vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 18 (tetëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.12.2022, (E enjte) me fillim në ora 10:30, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e gjashtëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

  1. Propozim Vendim Statutor për ndryshim të     Statutit të Komunës së Strugës
  2. Propozim – Program për punën në sferën për zotërimit me tokën ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e  Komunës së Strugës për vitin 2023.
  3. Propozim – Buxheti i komunës së Strugës për vitin 2023.
  4. Propozim – Vendim për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2023.
  5. Propozim – Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 të llogarisë së komunës së Strugës.
  6. Propozim – Vendim për përcaktimin  e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim të mesëm për vitin 2023.
  7. Propozim – Vendim për përcaktimin e kritereve për shpërndarjen e bllok dotacioneve për arsim fillor  për vitin 2023.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 18-të

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).