vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Aktvendim për konvokimin e mbledhjes së pestë të Këshillit të Komunës së Strugës
Publikuar: Merkure, 17 Janar 2018 12:17

Në bazë të nenit 37, paragrafi 1 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së pestë të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 5 (pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 29.01. 2018, ( e hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë  D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 4 – të Këshillit të Komunës së Strugës.

1. Propozim – Program për rregullimin e tokës së pandërtuar ndërtimore për vitin 2018,

2. Propozim – Program për rrugë lokale për vitin 2018,

3. Propozim – Program për plane urbanistike për vitin 2018,

4. Propozim – Program për mbrojtje të mjedisit jetësor për vitin 2018,

5. Propozim – Program për aktivitetet në sferën e mudësive të barabarta midis grave dhe burrave të komunës së Strugës për vitin 2018,

6. Propozim – Vendim për nisjen e procedurës për punimin e strategjisë për zhvillim për vitin 2018-2023 – Komuna e Strugës,

7. Programe zhvillimore për vitin 2018 të komunës së Strugës,

8. Propozim – Program për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2018,

9. Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesit në Këshillin drejtues në Qendrën për punë socialeNJR Strugë

10. Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesve në Këshillin drejtues të Shtëpisë shëndetësore Strugë

11. Propozim – Aktvendim për emërim të përfaqësuesve në Këshillin drejtues të Shtëpisë shëndetësore Vevçan,

12. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të përfaqësuesit në Këshillin shkollor të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë,

13. Propozim – Program për punën e NP “Oktis” – f.Oktis për vitin 2018,

14. Propozim – Program për punën e NPN “Proakva” – Strugë për vitin 2018,

15. Propozim – Program për punën e NPK “Higjiena” – f.Llabunishtë,

16. Propozim – Program për punën e NP “Ujësjellës Dollogozhdë” – f. Dollogozhdë,

17. Legalizime

Materialet e mbledhjes së 5-të

Nr. 08-241/1

15.01.2018

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar i këshillit,

Resul Kaba

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son