vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

  1. Kjo Ftesë për Oferta ndjek Njoftimin e përgjithshëm për furnizim për këtë Projekt i botuar në edicionin e UN Development Business, me nr. 767, nga 31 Janari, 2010 (gazetë e botuar) dhe publikim elektronik në 06 Janar, 2010.
  2. Republika e Maqedonisë fitoi të ardhura grant nga komisioni Evropian në kuadër të IPA fondit për investime rurale të Komisionit Evropian për rekonstruimin dhe zhvillim për Projektin për përmisimin e shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për qëllim pjesë të fondeve të fituara nga kjo kredi t’i shfrytëzojë për pagesë sipas kontratës për: Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në komunën e Strugës.
  3. Komuna e Strugës i fton ofertuesit e përshtatshëm dhe të kualifikuar të japin oferta të mbyllura për punë ndërtimore të cilat përfshijnë Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit për fshatin Frangovë në komunën e Strugës.
  4. Procesi i ofertimit do të kryhet nëpërmjet procedurave për ankand publik nacional siç është i specifikuar në Udhëzimet e bankës Botërore: Furnizimi me mjetet e fituara nga IBRD Hua dhe IDA Kredite, nga janari 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga shtetet e përshatshme siç është definuar në dokumentacionin e tenderit.
  5. Ofertuesit e përshtatshëm, të interesuar, mund të marrin informacione plotësuese në adresën e shënuar më poshtë nga 08:00 deri 16:00;

Adresa: Sheshi Nënë Tereza p.n  Strugë  6330  R. Maqedonisë

Telefon: +389 (0)46 781 335; 781 223 Fax: +389 46 781 434

Adresa  elektronike:  v.zupan@struga.gov.mk           info@struga.gov.mk

Dokumentacioni i tenderit mund të merret nëpër mjet postës elektronike ose mund të merret direkt në Komunën e Strugës.

  1. Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e dhënë më poshtë deri në ora 12:00, 18.04.2018. Dorëzimi elektronik i ofertave nuk lejohet. Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen fizikisht në prani të ofertuesve, që do të zgjedhin të jen prezent personalisht në adresën e dhënë më posht në ora 12:00, 18.04.2018.
  2. Të gjitha ofertat duhet të jenë të shoqëruara me garancion Bankar prej 450.000,00 MKD.
  3. Adresa: Sheshi Nënë Tereza p.n Strugë  6330   Arhiva  R.Maqedonisë
    Me respekt,

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,

Dr. Ramis Merko

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).